West-Brabant

Om het lerarentekort in het onderwijs aan te pakken hebben de samenwerkende RAP-scholen in West-Brabant onderzocht wat mensen motiveert in het onderwijs te werken. Hiervoor is in de leefwereld, overtuigingen en behoeften van een aantal verschillende doelgroepen gedoken. Het doel is het werken in het onderwijs aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken. Deze mensgerichte aanpak gekoppeld aan een digitaal onderwijsloket werkt. Deze succesvolle aanpak willen de samenwerkende scholen graag voortzetten.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Werven studenten
Drempel verkleinen nieuwe docenten
Begeleiden zij-instromers  High potentials voor de klas
Begeleiden potentiele nieuwkomers
Behoud leraren Professionalisering in leerwerksessies en bedrijfsleven
Versterken en verbreden BSL trajecten
Activeren stille reserve Werving herintreders
Gesprekken met herintreders
Stimuleren innovatie Werven hybride docenten
Dubbele bevoegdheid invoeren
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Regionaal loket verbeteren
SPP/SHRM SPP maken dmv Scenariomodel

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alphen-Chaam; Baarle-Nassau; Bergen op Zoom; Breda; Dongen; Drimmelen; Etten-Leur; Geertruidenberg; Gilze en Rijen; Halderberge; Moerdijk; Oosterhout; Roosendaal; Rucphen; Steenbergen; Woensdrecht; Zundert
Percentage schoolbesturen 83%
Percentage FTE 94%
Penvoerder Ons Middelbaar Onderwijs
Projectleider T.G.W. Frankemölle
Contactgegevens E-mail t.frankemolle@sgboz.nl
Tel. +31(0) 164213520
Functie Rector

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 26093 Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur
VO 40143 Dongemond College
VO 41211 Ons Middelbaar Onderwijs
VO 41555 RSG 't Rijks
VO 41587 Jan Tinbergen College
VO 42992 Libréon
VO 40517 Louwys Porquinstichting
VO 31107 Curio
VO 43239 Mgr. Frencken College
VO 75311 Stichting Markland College
MBO 31107 Curio
LO 40555 Fontys
LO 75571 Tilburg University