West-Brabant

Om de uitdaging van het aankomende personeelstekort in het onderwijs in West-Brabant aan te pakken, lopen reeds verschillende initiatieven op verschillende scholen in West-Brabant. Een deel van deze initiatieven is middels samenwerking binnen de RAL verbreed en verdiept. De regio wil deze samenwerking middels de RAP verbreden en verdiepen door de huidige initiatieven voort te zetten en nieuwe activiteiten te organiseren die uit verdere analyse van de problematiek en uit evaluaties van de RAL voortkomen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Informatieavonden
Promotiecampagne onder WO-masterstudenten. Hiervoor wordt ook een website ontwikkeld
Meeloopdagen en snuffelstages voor studenten
Eenjarige kopopleiding ook als WO-master aanbieden
Het aantrekken van nieuwe doelgroepen voor docentschap, zoals hybride docenten en gastdocenten
Verbreding voorlichtingsavonden naar instructeurs en onderwijsassistenten
Een database creëren waar mensen met een bevoegdheid op oproepbasis kunnen worden ingezet
 Opleiden naar dubbele bevoegdheid
Behoud leraren LOB, opschaling project High Potentials en verbreding naar ondersteunend personeel
BSL (incl. leergemeenschap coaches)
Onderzoek werkdruk
Docentstages
Leernetwerk professionalisering
Activeren stille reserve Stille reserve interesseren voor een orientatietraject
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Onderzoekje inzetten onderwijsassistenten en maken functieprofiel
Regionaal mobiliteitscentrum Mobiliteit tussen onderwijssectoren stimuleren via mobiliteitscentrum met pool van docenten

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Bergen op Zoom; Breda; Etten-Leur; Geertruidenberg; Halderberge; Oosterhout; Roosendaal; Rucphen; Steenbergen; Woensdrecht; Zundert
Percentage schoolbesturen 58%
Percentage FTE 53%
Penvoerder Ons Middelbaar Onderwijs
Projectleider Christa Segeren
Contactgegevens E-mail c.segeren@sgboz.nl
Functie

Projectleider onderwijs (RAP) regio West-Brabant

www.rapwb.nl

Website

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 26093 Stg. Kath. Scholengemeenschap Etten-Leur en omgeving
VO 40143 Stg. Kath. Voortg. Onderwijs in het Dongemondgebied
VO 41211 Ons Middelbaar Onderwijs
VO 41555 Stichting RSG ''t Rijks', st. reg. ovo Bergen op Zoom eo
VO 41587 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal
VO 43239 Stichting Monseigneur Frencken
VO 75311 Stichting Markland College
MBO 31107 Stichting ROC West-Brabant
LO 40555 Fontys Hogescholen
LO 75571 Tilburg University