Leiden, Duin- en Bollenstreek

De regio Leiden, Duin- en Bollenstreek organiseert activiteiten langs vijf programmalijnen, te weten:

  1. Versterking samenwerking voortgezet onderwijs
  2. Verbinding met omgeving
  3. Ontwikkeling HRM
  4. Doorontwikkeling regionaal loket en aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen
  5. Anders organiseren in het licht van personeelstekorten

Daarnaast wordt er in de regio ook gewerkt aan de vorming van educatieve regio's, regionale strategische personeelsplanning, leergangen en de inzet van externe expertise.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Behoud leraren Leergang 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers
Werkgroep Aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Leergang Talentontwikkeling
Stimuleren innovatie Werkgroep en onderzoek anders organiseren
Regionaal loket/mobiliteitscentrum

Doorontwikkeling regionaal loket en aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen:

  • Inzet (interne/externe) expertise
SPP/SHRM

Ontwikkeling HRM:

  • Werkgroep regionale SPP
  • Inzet (interne/externe) expertise
Werkgroep HRM
Overig Versterking samenwerking voortgezet onderwijs
Vorming educatieve regio’s

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Hillegom; Kaag en Braassem; Katwijk; Leiden; Leiderdorp; Lisse; Noordwijk; Oegstgeest; Teylingen
Percentage schoolbesturen 92%
Percentage FTE 98%
Penvoerder Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Projectleider C.P. van der Velden
Contactgegevens E-mail kees@hybridedocent.nl
Tel. +31(0) 614259165
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 40003 Stg. voor Voortg. Onderwijs op Interconfessionele Grondslag (Het Vlietland College)
VO 40700 Stg. Andreas College voor CVO te Katwijk e.o.
VO 41100 Stichting Wellant (per 2021/2022 Yuverta)
VO 41163 Stichting Prakt.onderw. Leiden e.o. (Het Waterland)
VO 41389 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordwijk
VO 42505 Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden
VO 42506 Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden
VO 46879 Stichting 'Het Rijnlands Lyceum'
VO 53990 Stichting Fioretti Teylingen
VO 57266 Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
VO 95785 Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
MBO 40800 mboRijnland
LO 00039 Universiteit Leiden
LO 40331 Hogeschool van Amsterdam