Leiden-Bollenstreek

De regio Leiden-Bollenstreek organiseert activiteiten langs vijf programmalijnen, te weten:

  • Versterking samenwerking voortgezet onderwijs.
  • Verbinding met omgeving.
  • Ontwikkeling HRM.
  • Doorontwikkeling regionaal loket en aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen.
  • Anders organiseren in het licht van personeelstekorten.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Opzetten werving, communicatie, BSL
Stimuleren innovatie Anders organiseren
Ontwikkelen, experimenten en onderzoeken
Regionaal loket Doorontwikkeling regionaal loket
Overig Versterking samenwerking vo
Onderzoek naar mogelijkheden om meer samen te werken
Verbinding met de omgeving
Netwerkanalyse
Ontwikkeling HRM
Leernetwerk

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Hillegom; Kaag en Braassem; Katwijk; Leiden; Leiderdorp; Lisse; Noordwijk; Oegstgeest; Teylingen
Percentage schoolbesturen 83%
Percentage FTE 95%
Penvoerder Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Projectleider C.P. van der Velden
Contactgegevens E-mail kees@hybridedocent.nl
Tel. +31(0) 614259165
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 40003 Stg. voor Voortg. Onderwijs op Interconfessionele Grondslag
VO 40700 Stg. Andreas College voor CVO te Katwijk e.o.
VO 41100 Stichting Wellant
VO 41163 Stichting Prakt.onderw. Leiden e.o.
VO 41389 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordwijk
VO 42505 Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden
VO 42506 Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden
VO 46879 Stichting 'Het Rijnlands Lyceum'
VO 53990 Stichting Fioretti Teylingen
VO 57266 Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
MBO geen
LO 39 Universiteit Leiden
LO 40331 Hogeschool van Amsterdam