Oost Brabant - Orion Zuid

In de regio Eindhoven e.o.  (Orion Zuid) wordt er o.a. gefocust op:

  • Samen opleiden
  • Strategische personeelsplanning
  • Samenwerking met nieuwe partners in de huidige RAP regio
  • Uitbreiding netwerk/ samenwerkingspartners
  • OMO producten

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Vergroten netwerk Samen Opleiden
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Informatieloket:  Communicatieplatform ORIONNXT
Informatieloket  voor potentials en stille  reserves in het onderwijs
Verkenning, verbinding, kennisdeling, samenwerking met andere RAP regio’s en (al dan niet het lande lijke) informatieloketten 
SPP/SHRM Strategische Personeelsplanning (SPP) realiseren op schoolniveau t/m regionaal niveau
Samenwerking met nieuwe partners in de eigen RAP regio 
Activiteiten opzetten nav uitkomsten regionale SPP
Overig Verkenning, verbinding, samenwerking binnen de (nieuwe) educatieve regio’s
OMO-producten

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Eindhoven; Helmond; Valkenswaard; Eersel; Veldhoven; Bladel
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 85%
Penvoerder Onderwijsstichting De Kempen
Projectleider E.L.M. de Bruijn
Contactgegevens E-mail e.debruijn@udenscollege.nl
Tel. +31(0) 620098408
Functie Programmamanager

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 29187 Onderwijsstichting de Kempen
VO 41211 OMO
VO 40232 LCL
VO 41840 SILFO
VO 40856 OOB
VO 31226 CHC
MBO - KW1C/De Leijgraaf
LO - Fontys
LO - HAN
LO - TU/e ESOE