Almere-Lelystad

In de eerdere RAP-periode is het samenwerkingsplatform Flevowijs opgetuigd (het loket). De sa-menwerkende schoolbesturen (zowel PO, VO als mbo) hebben invulling gegeven aan projecten om het onderwijspersoneel zowel te werven als te behouden. Hierbij wordt Flevoland geëtaleerd als aantrekkelijke woon-, werk- en leeromgeving.

Binnen het samenwerkingsverband wordt nauw samengewerkt met de verschillende schoolbesturen, de Gemeente Almere en de verschillende opleiders. Met haar aanpak vo/mbo richt de regio Almere-Lelystad zich gericht op het terugdringen van de kwantitatieve en/of kwalitatieve lerarentekorten door de inzet op drie deelprojecten:

  1. Het behouden van personeel
  2. De instroom van nieuw personeel
  3. Anders organiseren van onderwijs

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Promotie van Flevoland en het vak
Zij-instroom MBO
Begeleiden zij-instromers HBO-zij-instroom in combinatie met project inzet coaching VO
Begeleiding voortraject oriëntatie overstap naar onderwijs
Behoud leraren Inregelen extra begeleiding voor al het OP
Opleiden van begeleiders/coaches 
Aanbieden door-stroommogelijkheden VO
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Opleiding pedagogisch handelen voor ondersteunend personeel
Opleidingen voor onderwijsassistenten
SPP/SHRM Inzetten tool Scenariomodel VO van Voion

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Almere; Lelystad
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 100%
Penvoerder Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Flevoland
Projectleider E.J. Luiting
Contactgegevens E-mail e.luiting@asg.nl 
Tel. +31(0) 623971236
Functie Kwartiermaker

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 30882 Stichting Eduvier
VO 40306 Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Flevoland
VO 40687 Stichting Aeres Groep
VO 41659 Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
VO 41676 Stichting Openbaar Onderwijs Almere
VO 42620 Het Baken Almere
MBO 40687 Stichting Aeres Groep
MBO 25LR MBO College Almere
MBO 25LR MBO College Lelystad
MBO 01AA Landstede mbo College
LO 01VU Hogeschool Windesheim