Almere-Lelystad

Almere en Lelystad hebben onder de noemer Flevowijs een eerdere subsidieaanvraag gedaan (RAL). Flevowijs staat voor het regionale samenwerkingsplatform tussen de schoolbesturen in Flevoland van zowel po, vo als mbo, en heeft tot doel om personeel voor het Flevolands onderwijs te werven en te behouden. Flevowijs werkt gezamenlijk aan een provincie met een aantrekkelijke woon-, werk- en leeromgeving, om zo het lerarentekort terug te dringen. Flevowijs borduurt met de RAP-subsidie voort op de eerder ingezette projecten: behoud van personeel en instroom van nieuw personeel. Hieraan is een derde project toegevoegd: anders organiseren.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Mobiliteitsprogramma en vacaturewebsite
Begeleiden zij-instromers Begeleiding op maat voor zijinstromers
Meeloopdagen en informatiebijeenkomsten voor zijinstromers
Traject voor statushouders
 Aantrekken hybride docenten en specifiek opleiden voor technische vakken
Behoud leraren BSL ‘Kom je in Flevoland werken, dan ben je verzekerd van een goede begeleiding!’
Leven lang leren, oa door coaches op te leiden
Gerichte scholing
Activeren stille reserve Uitgebreid LOB programma
Stimuleren innovatie PAL’s en Junior PAL’s
Regionaal loket Regionaal loket met warme doorverwijzing en ZIL

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Almere; Lelystad
Percentage schoolbesturen 83%
Percentage FTE 100%
Penvoerder Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Flevoland
Projectleider E.J. Luiting
Contactgegevens E-mail e.luiting@asg.nl 
Tel. +31(0) 623971236
Functie Kwartiermaker

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 30882 Stichting Eduvier Onderwijsgroep
VO 40306 Stg. Algem. Bijzonder Onderw. Flevoland
VO 40687 Stichting Aeres Groep
VO 41659 Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
VO 41676 Stichting Openbaar Onderwijs Almere
VO 42620 Het Baken Almere, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
MBO 40687 Stichting Aeres Groep
MBO 40805 Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Flevoland
MBO 40810 Stichting Landstede
LO 42609 Christelijke Hogeschool Windesheim