Friesland

De regio Friesland zet door middel van de samenwerking tussen besturen en opleiders in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Op deze manier hoopt de regio medewerkers te binden aan de regio en uitval te voorkomen. Het project is bedoeld om een impuls te geven aan de medewerkers en hen te stimuleren hun eigen ontwikkeling serieus te nemen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Vacaturewebsite
Behoud leraren Gezamenlijke professionalisering, ook via leernetwerken
Regionaal mobiliteitscentrum Gezamenlijke personeelspool
Overig Formatieplanning op elkaar afstemmen
SPP

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Achtkarspelen; Dantumadeel; Dongeradeel; Heerenveen; Leeuwarden; Ooststellingwerf; Opsterland; Schiermonnikoog; Smallingerland; Súdwest-Fryslân; Tietjerksteradeel
Percentage schoolbesturen 78%
Percentage FTE 90%
Penvoerder Stichting voor Christelijk VO voor de regio Oost Friesland
Projectleider M.A. Veenstra
Contactgegevens E-mail m.veenstra@cvo-nf.nl
Tel. +31(0) 618803161
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13586 Stg. OSG Singelland, Openb. VO Smallingerland en omgeving
VO 13603 Stg. openb. scholengemeenschap Piter Jelles
VO 31231 Stichting Lauwers College
VO 40065 Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland
VO 40075 Stg. v. Chr. Voortgez. Onderw. in Zuid-West Fryslân
VO 40078 Stichting voor Christelijk VO voor de regio Oost Friesland
VO 40336 Stichting voor CVO in de regio Heerenveen en Joure
VO 41347 Vereniging voor Christelijk VO in Noord-Fryslân
VO 41442 Stichting RSG Magister Alvinus
VO 41490 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf
VO 41750 Stg. Openbare Scholen Groep Sevenwolden
VO 41752 Stg. Burgemeest. Harmsmaschool school openb. voortg. onderw.
VO 88518 Vereniging Chr. M.A.V.O. in de gemeente Dantumadeel
MBO 30932 Stg. Chr. Beroepsond. en Volw. educ. Friesland/Flevoland
MBO 40295 Stg. Alg. Voortgez. Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volw.educ
LO 30156 NHL Stenden Hogeschool