Friesland en Noordoostpolder

De regio Friesland en Noordoostpolder zet door middel van de samenwerking tussen besturen en opleiders in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Op deze manier hoopt de regio medewerkers te binden aan de regio en uitval te voorkomen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Behoud leraren Professionalisering personeel door kennisdeling
Duidelijk beeld van gevraagde en noodzakelijke competenties in veranderende onderwijsorganisaties scherp krijgen
Een algemene standaard voor de inductiefase van startende leraren ontwerpen
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Vacaturewebsite
Onderzoek overstap naar Schoolplein Noord
SPP/SHRM Strategische personeelsplanning: analyse opstellen

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Achtkarspelen; Heerenveen; Leeuwarden; Smallingerland; Sudwest-Frylan; Tytjerksteradiel; Noardeast-Fryslan; Waadhoeke
Percentage schoolbesturen 75%
Percentage FTE 84%
Penvoerder Stichting voor Christelijk VO voor de regio Oost Friesland
Projectleider M.A. Veenstra
Contactgegevens E-mail m.veenstra@cvo-nf.nl
Tel. +31(0) 618803161
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13586 Stichting OSG Singelland
VO 13603 OVO Fryslan Noord
VO 31231 Stichting Lauwers College
VO 40065 Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland
VO 40075 Stg. v. Chr. Voortgez. Onderw. in Zuid-West Fryslân
VO 40078 Stichting voor Christelijk VO voor de regio Oost Friesland
VO 40336 Stichting voor CVO in de regio Heerenveen en Jourde
VO 41347 Vereniging voor Christelijk VO in Noord-Fryslân
VO 40339 Stichting voor christelijk VO in Noordwest Friesland
VO 40320 Stichting Berechja college
VO 41422 Stichting RSG Magister Alvinus
VO 41490 Stichting BHS
VO 41750 Stg. Openbare Scholen Groep Sevenwolden
VO 90897 Stg. Inspecteur Boelensschool Schiermonikoog/ Stichting IBS
VO 42544 Stg. Voorg. Ond. Prot. Chr. grondslag Noordoostpolder e.o.
MBO 30932 ROC Friese Poort
MBO 40295 ROC Friesland College
LO 30156 NHL Stenden Hogeschool