Nijmegen

Nijmegen is een echte onderwijsstad.Niet alleen is er een onderwijsinfrastructuur van scholen uit alle sectoren die al samenwerken. De stad kent ook een hoog aantal excellente scholen. Om in de toekomst deze kwaliteit te kunnen waarborgen wil de stad dan ook blijven investeren in uitbreiding en versterking van het Nijmeegse onderwijsnetwerk met als doelen meer instroom in het beroep en het nog beter vormgeven van een goed strategisch HR-beleid vertaald naar de werkvloer.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Begeleiden zij-instromers Voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiele zijinstromers en voor beroepsverenigingen
Meeloopstages voor zijinstromers en voor leerlingen
Onderwijsspeeddates tussen zijinstromers en scholen
Ontwikkelen startpakket voor zijinstromers en hybride docenten
Faciliteren  inzet van studenten MBO, HBO en WO bij de begeleiding van projectweken
Ontwikkelen inductiearrangementen voor zijinstromers
Stimuleren innovatie Inrichten kennisplatform voor samen ontwikkelen van kennis en innovatie
Regionaal loket Doorontwikkelen regionaal infopunt 
Overig Praktijkonderzoek SHRM

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Berg en Dal; Druten; Nijmegen; Wijchen
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 100%
Penvoerder Stichting Alliantie Voortgez. Onderw. v. Nijmegen (H.W.J. Elbers)
Projectleider R. Bertram
Contactgegevens E-mail r.bertram@alliantievo.nl 
Tel. +31(0) 243790158
Functie Hoofd HR

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 31142 Stichting Helicon Opleidingen
VO 40375 Sticht. Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen en omstrek.
VO 41164 Stichting Praktijkonderwijs Regio Nijmegen
VO 41202 Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs
VO 41281 Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen
VO 41285 Stichting Alliantie Voortgez. Onderw. v. Nijmegen
VO 70396 St. Augustinus Stichting
MBO 31142 Stichting Helicon Opleidingen
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
LO 75805 Radboud Universiteit Nijmegen