Nijmegen

Nijmegen is een echte onderwijsstad.Niet alleen is er een onderwijsinfrastructuur van scholen uit alle sectoren die al samenwerken. De stad kent ook een hoog aantal excellente scholen. Voor een effectieve en duurzame aanpak is regionale samenwerking, die inspeelt op en gebruikmaakt van de specifieke situatie in de regio Nijmegen essentieel. Daarom werkt de regio aan de volgende speerpunten:

  • regionale strategische personeelsplanning
  • werving, imago en tekortaanpak
  • goede onderwijsprofessionals ineen aantrekkelijke werkomgeving (behoud)

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Inzet van docentambassadeurs
Werving en voorlichting onderwijspotentials
Ondersteuning oriëntatietraject onderwijspotentials
Doorstroom vo-lerarenopleiding verhogen
Student voor de klas
Begeleiden zij-instromers Voorlichting middels referral recruitment
Behoud leraren Versterking behoud docenten dmv professionalisering en competentieontwikkeling, en aantrekkelijke werkomgeving
Voortzetten uitstroomonderzoek
Verdere versterking inductieprogramma
Behoud dmv aantrekkelijke (leer)werkomgevingen
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Versterking behoud docenten dmv professionalisering en competentieontwikkeling, en aantrekkelijke werkomgeving
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Voortzetting activiteiten onderwijsloket Nijmegen
SPP/SHRM Werving o.b.v. regionale SPP en gericht op duurzame match
Inspiratiesessies SPP
Regionale SPPtool verbeteren
Regionale SPP scan en onderzoek
Overig Voorbereiding educatieve regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Berg en Dal; Druten; Nijmegen; Wijchen
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 100%
Penvoerder Stichting Alliantie Voortgez. Onderw. v. Nijmegen (H.W.J. Elbers)
Projectleider R. Jacobs
Contactgegevens E-mail r.jacobs@hrontwikkeling.nl
Tel. +31(0) 61644571
Functie Projectleider RAP Nijmegen VO + MBO

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 01OE50 Yuverta
VO 00RZ00 Montessori College
VO 41164 Pro College
VO 41202 Karel de Grote College
VO 41285 @voCampus
VO 70396 Havo Notre Dame
MBO 40852 ROC Nijmegen
MBO 01OE50 Yuverta MBO
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Academie Educatie
LO 75805 Radboud Docenten Academie