Gooi en Vechtstreek

De activiteiten in de regio Gooi en Vechtstreek richten zich specifiek op vier aandachtsgebieden: Regionaal loket 'leraarinhetgooi', HR-netwerk, Opleiden 2.0 en Onderwijs anders organiseren.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Regionale wervingsacties met oa informatiebijeenkomsten
Wervingsacties assistenten
Maatwerktrajecten op de opleiding
PAL-pool
Begeleiden zij-instromers Orientatietrajecten voor zij-instromer
Behoud leraren Ontwikkelen leerlijn leraar-assistent en andere LOB-activiteiten
Mobiliteit stimuleren
Ontwikkeltrajecten schoolleiders 
BSL
6. Stimuleren innovatie Themabijeenkomsten anders organiseren
10 pilots OAO 
8. Regionaal loket Regionaal loket en website
9. Overig Onderzoek naar tekort in de regio
Leernetwerken HR en management

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Blaricum; Eemnes; Gooise Meren; Hilversum; Huizen; Laren; Weesp; Wijdemeren
Percentage schoolbesturen 86%
Percentage FTE 98%
Penvoerder CVO 't Gooi
Projectleider H. Freitag
Contactgegevens E-mail h.Freitag@cvogooi.nl
Tel. +31(0) 356216517
Functie Directeur-bestuurder

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13749 Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
VO 20187 Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi
VO 40590 Stichting v. Prot. Christelijk Voortgezet Onderwijs
VO 40676 Stichting Alberdingk Thijm Scholen
VO 40683 Sticht. Interconfess. (RK/PC) Voortgezet Onderwijs i.h. Gooi
VO 40696 Stichting Gooise Scholen Federatie
MBO 40833 Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam
LO 9 Universiteit Utrecht
LO 22222 Universiteit van Amsterdam
LO 40331 Hogeschool van Amsterdam
LO 40516 Hogeschool Utrecht
LO 75792 Vrije Universiteit Amsterdam