Gooi en Vechtstreek

De vervolgaanvraag voor de RAP2020-2022 richtte zich specifiek op de vier aandachtsgebieden: Regionaal loket 'leraarinhetgooi’, HR-netwerk, Opleiden 2.0 en Onderwijs anders organiseren. De verschillende activiteiten uit het plan van aanpak van de RAP 2020-2022 zijn en worden uitgevoerd.

In de verlengingsaanvraag (RAP 2022-2023) wordt ingezet op effectieve interventies en activiteiten die langdurig urgent zijn te verduurzamen. Specifiek wordt ingezet op:

  • het versterken van de samenwerking in de regio door samen op te leiden in de regio
  • voorzien in voldoende, heldere, aantrekkelijke en duidelijke informatie voor (potentiële) leraren en ondersteuners
  • het onderzoeken van de mogelijkheden voor SPP (SHRM) in de regio

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Gezamenlijke regionale wervingsactie leraren (in opleiding)
Interne werving lerarenopleiding onder scholieren in samenwerking met po
Pilot opleidingstraject trainees zij-instromers en hybride leraren- Oriëntatietrajecten op het leraarschap, betekenisvolle meeloop trajecten voor geïnteresseerden (met assistentie taken)
Begeleiden zij-instromers Leernetwerk begeleiding opleidingsroutes
Behoud leraren Leernetwerk begeleiding opleidingsroutes
Activeren stille reserve Onderzoeken van mogelijkheden statushouders en vluchtelingen voor de klas
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Onderzoeken, bevorderen van aantrekkelijk en afwisselend werk, middels gesprekscyclus/enquête
Bovenbestuurlijke scholingsactiviteiten voor leraren
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Loket/website leraarinhetgooi actueel, informatief en aantrekkelijk houden
Informatievoorziening Loket leraarinhetgooi voor alle doelgroepen informatieloket
Themabijeenkomsten Onderwijs in de regio uitwisselen visie met Sterk Techniek en bedrijfsleven
SPP/SHRM Uitbreiden leernetwerk voor HR-managers: begeleiding bij ontwikkeling en deskundigheidsbevordering
Onderzoek naar mogelijkheden SHRM – SPP in het Gooi
Inventarisatie SPP in de regio (SHRM)
Overig Inzicht in mogelijkheden educatieve regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Blaricum; Eemnes; Gooise Meren; Gooi en Vechtstreek; Hilversum; Huizen; Laren; Wijdemeren
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 100%
Penvoerder CVO 't Gooi
Projectleider Dennis Roobeek
Contactgegevens E-mail d.roobeek@cvogooi.nl
Tel. +31(0) 356216517
Functie Directeur-bestuurder

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13749 Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
VO 20187 Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi
VO 40590 Christelijke Scholengemeenschap Erfgooierscollege
VO 40676 Stichting Alberdingk Thijm Scholen
VO 40683 Sticht. Interconfess. (RK/PC) Voortgezet Onderwijs i.h. Gooi
VO 40696 Stichting Gooise Scholen Federatie
VO 41100 Yuverta
MBO 40833 Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam
LO 22222 Universiteit van Amsterdam