Groot-Amsterdam

De regio Groot-Amsterdam zet zich in tegen het personeelstekort in het onderwijs door te focussen op verschillende pijlers:

  • Werving, voorlichting & voorbereiding
  • Inductie & Voortgezette professionalisering
  • SHRM

Naast deze kennis is er specifieke expertise in het mbo aanwezig. Binnen het mbo werkt men (in vergelijking met het vo) immers al langer met zij-instromende docenten en hybride docenten. Vanuit die ervaring is expertise ontwikkeld op het gebied van zij-instroom en een meer flexibele inzet van docenten door het hybride docentschap. Die kennis en expertise kan in Talent als Docent gebruikt worden bij het 'MBO-proof' maken en het verder ontwikkelen van het huidige aanbod in alle drie de pijlers, en het ontwikkelen van nieuw aanbod.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Ministage in het veld
Socialmediacampagne
Voorlichtingsfilmpjes Talent als Docent
Voorlichting geven aan diverse betrokkenen over 2e en hogere bevoegdheid
Begeleiden zij-instromers Intakegesprekken en meeloopdagen
Cursus Ontdek je Talent als Docent
Opleiding tot coach
Werkconferentie coaches
Informatie & scholingsmiddagen begeleiden zij-instroom/speciale trajecten (ASK/onderwijstrainees) 
Netwerk voor zijinstromers - Ondersteuning scholen ontwikkelen 3-jarig introductiearrangement (maatwerk)
Portfoliobegeleiding zij-instromers
Behoud leraren Masterclass Loopbaanontwikkeling /Regie over eigen loopbaan - stimuleringsbeurs
Activeren stille reserve Opfriscursus voor herintreders
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Regionaal informatieloket, vraagbaak: telefonisch, per mail, face-to-face contact
Bijscholen collega's regionaal loket
SPP/SHRM Netwerk HRM
Werkbijeenkomst SHRM gericht op arbeidsmarktproblematiek op externe locatie voor externe partijen, medwerkers en bestuurders in het vo en mbo

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Aalsmeer; Amsterdam; Amstelveen; Haarlemmermeer; De Ronde Venen; Uithoorn
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 100%
Penvoerder IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
Projectleider M.M.G.M. Hobma
Contactgegevens E-mail m.hobma@iris-cvo.nl
Tel. +31(0) 652358820
Functie Projectleider/programmamanager ROSA

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 19XY00 Stichting Openbaar Onderwijs Amstelveen College
VO 41021 Stichting IRIS - CVO
VO 41100 Stichting Yuverta
VO 41217 Stichting Ceder Groep
VO 41664 Dunamare Onderwijs Groep
VO 49558 Stichting Voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen
VO 71553 Stichting Keizer Karel
MBO 40867 NOVA College
MBO 41100 Stichting Yuverta
MBO 25 pa ROC van Amsterdam
LO 22222 UvA - ILO
LO 40331 Hogeschool van Amsterdam
LO 75792 VU - UCGB/Lerarenacademie