Midden-Brabant

De regio Midden-Brabant slaat de handen ineen om vanuit een gezamenlijke netwerkorganisatie een toekomstig personeelstekort in het vo en mbo te voorkomen. Dit netwerk richt zich op drie verschillende thema's:

  • Werven van nieuwe leerkrachten en zij-instromers.
  • Verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen.
  • Behoud van leerkrachten.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Oriëntatietrajecten: 20 gastdocenten opleiden in twee jaar
10 extra zij-instromers per jaar
20 nieuwe bèta-docenten te werven in twee jaar
15 hybride docenten werven
Vergroten bekendheid universitaire lerarenopleiding (10 extra studenten)
Samenwerking opleidingsscholen
Begeleiden zij-instromers Begeleiding zij-instroom: beperken uitstroom met 25%
5 trainees via Trainees in onderwijs
Behoud leraren Regionale arbeidsmarkt: beter werkende arbeidsmarkt en matching
30 docentstages in bedrijfsleven
Versterking van inductieprogramma’s (10% minder uitval)
Vermindering werkdruk (3 pilots en studiemiddag)
Aantrekkelijk houden beroep (4 bijeenkomsten in 2 jaar)
Benutten verborgen arbeidsreserve (onderzoek deeltijders)
Regionaal loket  Informatieloket

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Boxtel; Goirle; Heusden; Loon op Zand; Oisterwijk; Tilburg; Vught; Waalwijk
Percentage schoolbesturen 88%
Percentage FTE 96%
Penvoerder Ons Middelbaar Onderwijs
Projectleider F.J.V.M. Claassens
Contactgegevens E-mail fclaassens@odulphus.nl
Tel. +31(0) 613767055
Functie Rector Sint-Odulphuslyceum, penvoerder namens OMO

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 30827 Stichting voor Praktijkonderw. in De Langstraat
VO 31087 Stichting Onderwijsgroep Tilburg
VO 40681 Stichting voor P-C Onderwijs B.waard, L.v.H.&A.&Langstr. eo
VO 41211 Ons Middelbaar Onderwijs
VO 41623 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
VO 58722 Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat'
VO 73114 Stichting Biezonderwijs
MBO 31087 Stichting Onderwijsgroep Tilburg
LO 12 Technische Universiteit Eindhoven
LO 40555 Fontys Hogescholen
LO 75571 Tilburg University
LO 75805 Radboud Universiteit Nijmegen