Midden-Brabant

De regio Midden-Brabant slaat de handen ineen om vanuit een gezamenlijke netwerkorganisatie een toekomstig personeelstekort in het vo en mbo te voorkomen. Dit netwerk richt zich op drie verschillende actielijnen:

  1. Regionale strategische personeelsplanning
  2. Werving-imago-beroepsbeelden
  3. Goede professionals in een aantrekkelijke werkomgeving

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Werving, imago, beroepsbeeld
Doorstroom vo lerarenopleiding verhogen
Begeleiden zij-instromers Werving en voorlichting aan onderwijspotentials (andere doelgroepen)
Orientatie op onderwijsbaan voor onderwijspotentials (andere doelgroepen)
Begeleiding bij onderwijsbaan voor potentials (andere doelgroepen)
Voorlichting en kennismaking onderwijspotentials (andere doelgroepen) voor scholen
Ondersteuning voor scholen rondom begeleiding onderwijspotentials (andere doelgroepen)
Ondersteuning scholen bij wervingsactiviteiten voor onderwijspotentials (andere doelgroepen)
Behoud leraren Versterking inductieprogramma en versterking inductie 'andere doelgroepen'
Behoud docenten d.m.v. professionalisering/competentieontwikkeling
Behoud docenten dmv loopbaanboks
Activeren stille reserve Docentvluchteling voor de klas
Stimuleren innovatie Werving en voorlichting hybride docenten
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum  Loketfunctie voortzetten
SPP/SHRM RSPP- scan+ adviesrapport
RSPP bijeenkomsten in de regio (voorbereiding en strategiebepaling)
RSPP-scholing HR medewerkers/management
RSPP scenarioplanning en pva voor de regio
RSPP-onderzoek naar en aanschaf van regiotool 
RSPP-huidige mobiliteitstool verbeteren
Overig Voorbereiden op educatieve regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Boxtel; Hilvarenbeek; Heusden; Loon op Zand; Oisterwijk; Reusel-Mierden; Tilburg; Vught; Waalwijk
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 100%
Penvoerder Ons Middelbaar Onderwijs
Projectleider F.G.A. Zweers-van Toer
Contactgegevens E-mail C.Zweers@theresialyceum.nl
Tel. +31(0) 625055752
Functie Rector Theresialyceum, penvoerder namens OMO

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 30827 Stichting praktijkonderwijs in de Langstraat MET Pro
VO 31087 Onderwijsgroep Tilburg
VO 40681 Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en De Langstraat en omstreken
VO 41211 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
VO 41599 Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg
VO 41623 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
VO 58722 Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat'
VO 73114 Biezonderwijs Tilburg
MBO 31087 Onderwijsgroep Tilburg
MBO 41599 Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg
LO 00012 Eindhoven School of Education
LO 40555 Fontys Lerarenopleiding Tilburg
LO 75571 Universitaire Lerarenopleiding Tilburg
LO 75805 Radboud Docenten Academie Nijmegen