Drenthe-Overijssel

De deelnemende schoolbesturen in de regio Drenthe-Overijssel kiezen ervoor om de samenwerking die eerder al is ontstaan versterkt voor te zetten. Het is de missie van de besturen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de regio te bieden door regionale samenwerking op het gebied van personeel. Het gezamenlijk doel is om aantrekkelijke en goede werkgevers te zijn voor de regio om de kwaliteitvan onderwijs te garanderen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Vacaturewebsite
Opzetten Drenthse opleidingsschool
Begeleiden zij-instromers Stimuleren zijinstroom en hybride docentschap (werving, opleiden en begeleiden)
Behoud leraren Kweekvijver leidinggevenden
Participatiewet
Stimuleren innovatie Netwerkorganisatie anders organiseren opzetten (HRM-ers, hogescholen, opleidingsfunctionarissen en management scholen);
Onderzoek en vormgeven pilots anders organiseren 
Regionaal mobiliteitscentrum Haalbaarheidsonderzoek Personeelspool
Opzetten loopbaancentrum (meer carriereperspectief bieden) Haalbaarheidsonderzoek Personeelspool
Regionaal loket Loketfunctie met imagocampagne, werving en ambassadeurs en aansluiting bij Schoolplein Noord (Loket voor po in regio Noord Nederland)
Overig Formatieplanning en SPP voor de regio
 
Leernetwerk HR-medewerkers

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Aa en Hunze; Assen; Borger-Odoorn; Coevorden; Emmen; Hoogeveen; Meppel; Midden-Drenthe; Steenwijkerland; Westerveld; Westerwolde; Weststellingwerf
Percentage schoolbesturen 82%
Percentage FTE 97%
Penvoerder Stichting Esdal College
Projectleider G. Kolker
Contactgegevens E-mail g.kolker@esdalcollege.nl
Tel. +31(0) 880009600
Functie Lid kerndirectie

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13273 Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe
VO 13737 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
VO 31108 Stichting Agrar. Opleidingscentrum Terra
VO 35647 Stichting Carmelcollege
VO 41271 Stichting Roelof van Echten
VO 41295 Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingw
VO 41509 Stichting Hondsrug College
VO 41529 Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o.
VO 41636 Stichting Onderwijsgroep ZW-Drenthe
VO 41737 Stichting O.V.O. Coevorden, Hardenberg eo/De Nieuwe Veste
VO 41889 Openb. Schol.gem. Esdal Coll./ Stg.Esdal Coll., SG openb. vg
VO 42508 Sticht. Openb. Voortg. Onderw. Vlagtwedde
VO 46594 Sticht. Chr. Voortgez. Onderw. Vincent van Gogh
VO 50182 Stichting voor P.C.V.O. voor Meppel en omgeving
MBO 40872 Stg. Regionaal Opleid. Centrum Drenthe
LO 8 Rijksuniversiteit Groningen
LO 30156 NHL Stenden Hogeschool
LO 42609 Christelijke Hogeschool Windesheim