Drenthe

In de regio Drenthe is het gezamenlijke doel om aantrekkelijke en goede werkgevers te zijn voor de regio om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Op drie manieren wordt er gewerkt aan een gezamenlijke missie:

  1. De tekorten, overschotten en calamiteiten op het gebied van personeel met elkaar op te lossen
  2. De regio als aantrekkelijk in de markt te zetten voor het zoeken, vinden, opleiden en behouden van deskundig en gekwalificeerd personeel
  3. Te onderzoeken hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Begeleiden zij-instromers Zij-instroom
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Opleiden
Kweekvijver leidinggevenden
Leernetwerk HRM'ers 
Besturenraad
Stuurgroep
Inclusief werkgeverschap: plaatsen werknemer afstand tot arbeidsmarkt
Stimuleren innovatie Anders organiseren 
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Personeelspool 
Loopbaancentrum Drenthe+
Platform en vacaturewebsite
Afstemming andere regio’s/externe communicatie 
Centrale ondersteuning uitwerking activiteiten regionale activiteiten
Interne communicatie
Projectleiding
Evaluatie
SPP/SHRM PPP/SPP
HRM-groep
Data-analyse

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Aa en Hunze; Assen; Borger-Odoorn; Coevorden; Emmen; Hoogeveen; Meppel; Midden-Drenthe; Steenwijkerland; Westerveld; Westerwolde; Weststellingwerf
Percentage schoolbesturen 82%
Percentage FTE 92%
Penvoerder Stichting Esdal College
Projectleider G. Kolker
Contactgegevens E-mail g.kolker@esdalcollege.nl
Tel. +31(0) 880009600
Functie Lid kerndirectie

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13273 Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe
VO 13737 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
VO 31108 Stichting Agrar. Opleidingscentrum Terra
VO 35647 Stichting Carmelcollege
VO 41271 Stichting Roelof van Echten
VO 41295 Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf
VO 41509 Stichting Hondsrug College
VO 41529 Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o.
VO 41636 Stichting Onderwijsgroep ZW-Drenthe
VO 41737 Stichting O.V.O. Coevorden, Hardenberg eo
VO 41889 Stichting Esdal College
VO 42508 Sticht. Openb. Voortg. Onderw. Vlagtwedde
VO 46594 Sticht. Chr. Voortgez. Onderw. Vincent van Gogh
VO 50182 Stichting voor P.C.V.O. voor Meppel en omgeving
MBO 40872 Drenthe College
LO 00008 Rijksuniversiteit Groningen
LO 30156 Stichting NHL Stenden Hogeschool
LO 42609 Christelijke Hogeschool Windesheim