Zwolle

In de regio Zwolle wordt er hard gewerkt om het personeelstekort in het onderwijs tegen te gaan. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende programmalijnen:

  1. Transitie naar een structurele regio-aanpak (vh. Samenwerken in de regio)
  2. Strategisch HR en arbeidsmarkt
  3. Loketfunctie
  4. Samen werven
  5. Toegerust in de klas en op school
  6. Onderwijs van de toekomst
  7. Onderzoek

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Vroege werving van voscholieren en mbo-studenten
Werving en voorlichtingsbijeenkomsten zij-instromers -voortzetting LOB-programma / tutoringprogramma
Inzet instroommakelaar
Begeleiden zij-instromers Voortzetten functie instroommakelaar 
Voortzetten oriëntatieprogramma's
Behoud leraren Toegerust in de klas en op school 
Uitvoering programma voor herintreders
Scholing van starterscoaches
Begeleiding starters besturen
Activeren stille reserve Uitvoering programma voor herintreders
Stimuleren innovatie Onderwijs van de toekomst
Het voortzetten van het netwerk Anders organiseren voor bestuurders
Samen hybride
Leiderschap van de toekomst
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Verkenning met schoolbesturen: hoe maken we de transitie naar een structurele regio-aanpak
Samenwerking met Regionale Alliantie Oost Werkt en de 10 partnerschappen Samen Opleiden in de werkgroep transitie naar structurele regio-aanpak
Verder vormgeven infrastructuur rondom geïnteresseerden in het onderwijs
SPP/SHRM Vormgeven en uitvoeren van ontwerpsessies Strategisch HR en arbeidsmarkt
Vormgeven Regionale Strategische Personeelsplanning dmv 5 stappen
Overig Onderzoek naar de resultaten van gedane interventies in het kader van personeelstekort
Vervolgonderzoek behoeftepeiling

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Dalfsen; Hardenberg; Kampen; Olst-Wijhe; Ommen; Zwartewaterland; Zwolle
Percentage schoolbesturen 67%
Percentage FTE 87%
Penvoerder Stichting Landstede
Projectleider I. Lammerse
Contactgegevens E-mail i.lammerse@kpz.nl
Tel. +31(0) 384217425
Functie Voorzitter CvB Katholieke Pabo Zwolle

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 12975 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten
VO 40722 Stichting Vechtdal College
VO 40810 Stichting Landstede
VO 41429 Stichting Ichthus College
VO 41430 Stichting Agnieten College/De Boog
VO 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
VO 43837 Stg. Ger. Voortgez. Onderwijs Oost-Nederland
VO 62181 Stichting Aquila, stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs regio Ommen
MBO 40810 Landstede MBO
MBO 40844 Deltion College
LO 30041 Hogeschool KPZ
LO 30205 Hogeschool Viaa
LO 42608 Hogeschool Windesheim
LO 41292 ArtEZ University of the Arts