Zwolle e.o.

In de aanpak van de regio Zwolle staan zeven actielijnen centraal:

  • samenwerken in de regio
  • strategisch HR en arbeidsmarkt
  • loketfunctie
  • samenwerven
  • toegerust in de klas en op school
  • onderwijs van de toekomst
  • onderzoek

Kerngegevens

Gemeenten Dalfsen; Hardenberg; Kampen; Olst-Wijhe; Ommen; Zwartewaterland; Zwolle
Percentage schoolbesturen 67%
Percentage FTE 87%
Penvoerder Stichting Landstede
Projectleider I. Lammerse
Contactgegevens E-mail i.lammerse@kpz.nl
Tel. +31(0) 384217425
Functie Voorzitter CvB Katholieke Pabo Zwolle

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 12975 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten
VO 40722 Stichting Vechtdal College
VO 40810 Stichting Landstede
VO 41429 Stichting Ichthus College
VO 41430 Stichting Agnieten College/De Boog
VO 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
VO 43837 Stg. Ger. Voortgez. Onderwijs Oost-Nederland
VO 62181 Stichting Aquila, stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs regio Ommen
MBO 40810 Stichting Landstede
MBO 40844 Stichting Deltion College
LO 30041 Katholieke PABO Zwolle
LO 30205 Stichting Hogeschool Viaa
LO 42609 Christelijke hogeschool Windesheim

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
1. Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Samen werven: Werving specifieke doelgroepen, voorlichtingsbijeenkomsten, orientatieprogramma’s, LOB
2. Begeleiden zij-instromers
3. Behoud leraren Toegerust voor de klas en op school: Herintredersprogramma, BSL, 
4. Activeren stille reserve
5. Verbeteren beloning- en carrièreperspectief
6. Stimuleren innovatie Onderwijs van de toekomst: Kennisnetwerk anders organiseren, proeftuinen, hybride banen
7. Regionaal mobiliteitscentrum
8. Regionaal loket Website, Campagne, instroommakelaars
9. Overig Samenwerken in de regio: Gezamenlijke programma’s op verschillende terreinen
Strategisch HR en arbeidsmarkt: Ontwerpsessies voor HR netwerk
Onderzoek (wervingshaalbaarheid per doelgroep, effectiviteit ingezette activiteiten, BSL, leven lang leren in de school, profielschets docent van de toekomst)

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgiering naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.