Groningen

De regio Groningen heeft voor de uitvoering van de RAP drie doelstellingen geformuleerd:

  • Het optimaal benutten van het arbeidsmarktpotentieel.
  • Het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het personeel.
  • Het herinrichten van het onderwijslandschap - van krimp naar kans.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Gezamenlijke wervingsactiviteiten
Campagneactiviteiten met meeloopdagen en stages
Begeleiden zij-instromers
Behoud leraren Verdieping BSL inductie-arrangementen
Carriereperspectief en duurzame inzetbaarheid
Docenten kunnen ervaring opdoen in andere sectoren
Versterken kwaliteit onderwijs personeel
Ontwikkelen van beroepsprofielen en daarin gekoppeld het opzetten van PLG’s 
Stimuleren innovatie Het herinrichten van het onderwijslandschap, van krimp naar kans
Verkenning anders inrichten educatieve infrastructuur op de langere termijn
Inventarisatie vernieuwende experimenten
Ontwikkelen profielen en opleidingspaden voor nieuwe soorten onderwijspersoneel
Instellen regionale denktank Onderwijslandschap Groningen
Overig Het optimaal benutten van het arbeidsmarkt potentieel
O.a. stimuleren samenwerking tussen onderwijssectoren
Leerateliers voor leerlingen en ouders

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Appingedam; Bedum; Delfzijl; Eemsmond; Groningen; Grootegast; Leek; Loppersum; De Marne; Marum; Midden-Groningen; Oldambt; Stadskanaal; Veendam; Winsum; Zuidhorn
Percentage schoolbesturen 86%
Percentage FTE 96%
Penvoerder Schoolbestuur Lauwers en Eems
Projectleider A.A.M. Schaafsma
Contactgegevens E-mail a.schaafsma@hogeland.nl
Tel. +31(0) 595425005
Functie Directeur - bestuurder vo

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13683 Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg
VO 31108 Stichting Agrar. Opleidingscentrum Terra
VO 31240 Willem Lodewijk Gymnasium
VO 35647 Stichting Carmelcollege
VO 40365 Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderw. Ubbo Emmius
VO 40570 Stichting Christelijk Onderwijs Groningen
VO 41320 Stichting Dollard College
VO 41789 Stichting Gereformeerde Scholengroep
VO 42510 Stichting Openbaar Onderwijs Groningen
VO 42534 Stichting dr. Aletta Jacobs College
VO 42590 Stichting voortgezet onderwijs Eemsdeltaa
VO 42741 Stichting Winkler Prins
MBO 31108 Stichting Agrar. Opleidingscentrum Terra
MBO 31109 Stichting Christelijk R.O.C. Noord- en Oost-Nederland
MBO 40838 Stichting Noorderpoort
MBO 41789 Stichting Gereformeerde Scholengroep
LO 8 Rijksuniversiteit Groningen
LO 30156 NHL Stenden Hogeschool