Groningen

De regio Groningen heeft voor de uitvoering van de RAP drie doelstellingen geformuleerd:

  1. Het optimaal benutten van het arbeidsmarktpotentieel.
  2. Het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het personeel.
  3. Het herinrichten van het onderwijslandschap - van krimp naar kans.

In deze verlengde aanvraag zal de RAP VO-MBO Groningen zich op enkele nieuwe doelen richten waaronder SPP en het doorontwikkelen van het regionaal loket.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Doorstroom Vo lerarenopleiding verhogen
Student voor de klas
Uitstroomonderzoek- Voorlichting en kennismaking onderwijspotentials (andere doelgroepen) voor scholen
Ondersteuning scholen bij wervingsactiviteiten voor onderwijspotentials (andere doelgroepen)
Begeleiden zij-instromers Werving en voorlichting aan onderwijspotentials (andere doelgroepen)
Oriëntatie op onderwijsbaan voor onderwijspotentials (andere doelgroepen)
Begeleiding bij onderwijsbaan voor potentials (andere doelgroepen)
Behoud leraren Gezamenlijk zorgen voor instroom en behoud personeel
Versterking behoud docent d.m.v. professionalisering/competentieontwikkeling
Behoud docenten d.m.v. aantrekkelijke (leer)werkomgevingen- Onderzoek kwalitatieve en kwantitatieve tekorten
Ondersteuning voor scholen rondom begeleiding onderwijspotentials (andere doelgroepen)
Stimuleren innovatie Nieuwe routes voor nieuwe soorten onderwijspersoneel - Opzetten van Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) gekoppeld aan beroepsprofielen
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Ontwikkelen intern en extern communicatieplatform
Loket > interne adviseurs (HAN, RDA, voCampus) + externe adviseurs (landelijke onderwijsloket)
SPP/SHRM Werkgroep Strategisch HRM-beleid
Onderzoek + kennisdeling Anders organiseren
RSPP-bijeenkomsten in de regio
RSPP scholing HR-medewerkers/management
RSPP scenarioplanning en aangescherpte/ up to date pva voor de regio
RSPP-onderzoek naar en aanschaf van regiotool om kwalitatieve tekorten in kaart te brengen
Overig Samenwerking tussen verschillende sectoren en externe partijen

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Appingedam; Bedum; Delfzijl; Eemsmond; Groningen; Grootegast; Leek; Loppersum; De Marne; Marum; Midden-Groningen; Oldambt; Stadskanaal; Veendam; Winsum; Zuidhorn
Percentage schoolbesturen 85%
Percentage FTE 93%
Penvoerder Schoolbestuur Lauwers en Eems
Projectleider Marcèle Westerdijk
Contactgegevens E-mail m.c.westerdijk@csg.nl
Tel. +31(06) 33332657
Functie Directeur - bestuurder vo

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13683 Schoolbestuur Lauwers en Eems
VO 31108 (Terra) 
/ 41320 (Dollard College)
 / 41143 (RSG de Borgen)
Onderwijsgroep Noord
VO 31240 Willem Lodewijk Gymnasium
VO 35647 Stichting Carmelcollege
VO 40365 Ubbo Emmius Scholengemeenschap
VO 40570 Stichting Christelijk Onderwijs Groningen
VO 41789 Gereformeerde Scholengroep (Gomarus College en ROC Menno Alting)
VO 42510 Stichting Openbaar Onderwijs Groningen
VO 42534 Dr. Alletta Jacobs College
VO 42590 Stichting VO Eemsdelta
VO 42741 Stichting Winkler Prins
MBO 31109 ROC Alfa College
MBO 40838 Noorderpoort
LO 0008 Rijksuniversiteit Groningen
LO 30156 NHL Stenden Hogeschool