Noordoost-Brabant

Op 1 augustus 2020 zijn de activiteiten binnen het RAP-programma in de regio Noord Oost-Brabant van start gegaan met als hoofddoel:
‘Een duurzame samenwerking in de regio te realiseren op het gebied van strategische personeelsplanning’ 
Er is begin 2021 gekozen voor een projectstructuur met zes deelprojecten om de overall doelen van het RAP-programma zo goed mogelijk te kunnen realiseren:

  1. Deelproject Ambassadeurschap
  2. Deelproject Regionaal Loket, informatie en oriëntatie
  3. Deelproject Regionale Strategische Personeelsplanning
  4. Deelproject Hybride Banen
  5. Deelproject Begeleiding instromers en starters
  6. Deelproject Assessment en maatwerkopleiding

Naast de bestaande nog steeds relevante thema’s zal geïnvesteerd worden in verdere samenwerking met omliggende RAP-regio’s ter verkenning van mogelijke toekomstige samenwerking binnen het kader van een nieuwe educatieve regio.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Ambassadeurschap: Leerlingen enthousiasmeren voor het beroep van leraar met een positief en realistisch beeld
Begeleiden zij-instromers Assessments in de regio ontwerpen en aanbieden voor zij-instromers
Maatwerktrajecten aanbieden ter verlichting van de opleidingsprogramma’s
Behoud leraren Samenwerking op begeleiding instromers en starters voortzetten door voort te bouwen op de handreiking met handvatten voor scholen voor het inductietraject
Bijeenkomsten organiseren voor alle coaches van starters in de regio
Training/workshops voor coaches (van overstappers) ontwerpen en uitvoeren
Stimuleren innovatie Doorzetten stimuleren en Werven van Hybride experts en Docenten voor o.a. gastlessen
Intensievere verbindingen met bedrijven in de regio: stimuleren van netwerken om kennis en informatie te benutten om wederzijdse overstap en personele uitwisselingsmogelijkheden te realiseren
Uitrollen en organiseren oriëntatie en wervingsactiviteiten voor hybride banen voortzetten
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Duurzaam (ook na RAP) vormgeven van het digitale loket, waarbinnen ‘overstappers’ en eigen personeel zich kunnen oriënteren op hun loopbaan
Duurzaam Fysiek Loket: Geïnteresseerden kunnen in gesprek en worden vandaaruit geholpen naar concrete mogelijkheden
SPP/SHRM Doorzetten van de ingezette R-SPP-cyclus
Uitrollen en organiseren oriëntatie en wervingsactiviteiten op basis van behoefte en urgentie voortkomend uit het R-SPP
Doorontwikkeling rol P&O-ers
Overig Verkenning samenwerking andere RAP regio’s
Verkenning educatieve regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Land van Cuijk; Oss; Gennep; Bernheze
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage FTE 95%
Penvoerder Ons Middelbaar Onderwijs
Projectleider H.G.G. Cornelissen
Contactgegevens E-mail b.cornelissen@metameer.nl
Tel. +31(0) 065472586
Functie Algemeen directeur/rector Metameer

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 35647 Het Hooghuis
VO 41211 Ons Middelbaar Onderwijs
MBO 40852 ROC Nijmegen
MBO 31069 ROC Koning Willem I
LO 00012 Eindhoven School of Education
LO 40555 Fontys
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
LO 75805 Radboud Docenten Academie