Rijnmond-Oost

Al vanaf 2008 wordt er in de regio Rijnmond samengewerkt in het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond. In het voorjaar van 2019 is de aanvrag van het platform bij de regeling RAL gehonoreerd. Omdat het een omvangrijk samenwerkingsvervand is, zijn er twee aanvragen ingediend: Rijnmond Oost en Rijnmond West. Beide helften vormen een geheel. De regio wil met de RAP-subsidie voorbouwen op de ingeleslagen weg. Er zullen in de komende jaren diverse activiteiten worden uitgevoerd om de instroom van nieuwe leraren in de regio te vergroten.  

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Wervingscampagne voor de tekortvakken
Langstudeerdersaanpak
Versterken en uitbreiden Opleiden in de School
Bredere bevoegdheid onderbouw
Begeleiden zij-instromers Zijinstroom: informatieavonden, snuffelstages en trainingen
Behoud leraren BSL
SHRM, doorlopende leerlijn OP, Management en OOP
Stimuleren innovatie Onderwijs anders organiseren: subsidie voor goede voorbeelden en verbreden eerdere voorbeelden vanuit RAL.

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Albrandswaard; Barendrecht; Hardinxveld-Giessendam; Hellevoetsluis; Molenwaard; Nissewaard; Papendrecht; Ridderkerk; Zwijndrecht
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage FTE 79%
Penvoerder OZHW
Projectleider L. Bloeme
Contactgegevens E-mail bloeme@planet.nl
Tel. +31(0) 610926820
Functie Programmaleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 20151 Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving
VO 41100 Stichting Wellant
VO 41594 Stg. Onderwijsgroep Galilëi, Openb.Voortg.Ond.Voorne-Putten
VO 41738 Stg. Openb. Voortgez. Onderw. 'Willem de Zwijger College'
VO 42709 Stg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
MBO 31222 Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
MBO 41100 Stichting Wellant
LO 11 Technische Universiteit Delft
LO 39 Universiteit Leiden (Iclon)
LO 30299 Hogeschool Rotterdam