Groene Hart

Het regionaal samenwerkingsverband in het Groene Hart kent de volgende doelstellingen op de korte termijn: loopbaanpaden, innovatie, HR-netwerk en behoud van docenten. Op de langere termijn wil de regio leerlingen in de bovenbouw interesseren voor het vak van docent en benadrukken wat de toegevoegde waarde van de rol van docent is.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Bijscholing en opscholing voor tekortvakken
Kweekvijver voor managementfuncties
Zoeken naar nieuwe doelgroepen technische vakken
Regionale campagne
Samenwerking met bijlesstudent
Begeleiden zij-instromers Voortrajecten voor zij-instromers
Voortrajecten voor statushouders
Behoud leraren BSL
Overig Opzetten Regionaal netwerk HR voor SHRM

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alphen aan den Rijn; Gouda; Leidschendam-Voorburg; Waddinxveen; Wassenaar; Woerden; Zoetermeer; Bodegraven-Reeuwijk
Percentage schoolbesturen 53%
Percentage FTE 57%
Penvoerder Stichting Scholengroep Spinoza
Projectleider J.W. Westhoek
Contactgegevens E-mail whk@scholengroepspinoza.nl
Tel. +31(0) 704199415
Functie Hoofd P&O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 37052 Stichting Erasmus College
VO 40334 Stg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving
VO 40377 Stichting Unicoz onderwijsgroep
VO 40530 Stichting voor Christelijk Onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken
VO 41298 Stichting Scholengroep Spinoza Leidschendam en omstreken
VO 41512 Stichting Stedelijk Voortgezet Onderw. Zoetermeer
VO 41537 Stg. Openb. Voortg. Onderwijs Alphen aan den Rijn
VO 77741 Stichting S. Adelbert College
VO 80082 Kardinaal Alfrink Stichting
MBO geen
LO 39 Universiteit Leiden
LO 30299 Hogeschool Rotterdam