In en om het Groene Hart

Het regionaal samenwerkingsverband in het Groene Hart werkt aan de volgende doelstellingen om het personeelstekort in het onderwijs tegen te gaan:

  • Het versterken van de zij-instroom (Leraar van Buiten)
  • Het begeleiden van startende leraren
  • Het inzetten van strategisch HRM-beleid

Nieuwe doelstellingen en activiteiten in het programma van de regio In en om het Groene Hart richten zich op:

  • Aan de slag met SPP
  • Het ontwikkelen van een educatieve regio.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Begeleiden zij-instromers Verzorgen training en begeleiding
Werving belangstellenden
Voorlichtingsactiviteiten incl. bijbehorende administratie
Versterken BSL-beleid bij de scholen door uitvoeren eigen plannen die worden gefaciliteerd met arrangementen uit RAP-subsidie en eigen inzet
Presentaties door scholen van hun beleid in drie netwerkbijeenkomsten
Behoud leraren Versterken BSL-beleid bij de scholen door uitvoeren eigen plannen die worden gefaciliteerd met arrangementen uit RAP-subsidie en eigen inzet
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Verzorgen loketfunctie voor hele RAP, incl. onderhoud website
SPP/SHRM Organiseren en uitvoeren van drie netwerkbijeenkomsten met extern deskundige
Uitwerken opdrachten uit netwerkbijeenkomsten en verzorgen presentaties
Voorbereiden en uitvoeren SPP
Analyseren uitkomsten in het sHRM-netwerk en bepalen vervolgstappen
Overig Ontwikkelen educatieve regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alphen aan den Rijn; Gouda; Nieuwkoop; Leidschendam-Voorburg; Waddinxveen; Wassenaar; Woerden; Zoetermeer; Bodegraven-Reeuwijk
Percentage schoolbesturen 79%
Percentage FTE 72%
Penvoerder Stichting Scholengroep Spinoza
Projectleider J.W. Westhoek
Contactgegevens E-mail whk@scholengroepspinoza.nl
Tel. +31(0) 704199415
Functie Hoofd P&O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 37052 Erasmus College
VO 40334 Stichting Protestant Christelijk Onderwijs Gouda e.o.
VO 40377 Unicoz
VO 40530 SCOPE
VO 78769 (sinds 2021 40530) Ashram (sinds 2021 bij SCOPE)
VO 78132 Interconfessioneel Praktijkonderwijs Woerden Futura
VO 41298 Spinoza Onderwijsgroep
VO 41512 (sinds 2020 20281) SSVOZ (sinds 2020 bij Lucas onderwijs)
VO 20281 Lucas Onderwijs
VO 41537 Scala/Coenecoop
VO 35647 Carmel
VO 46879 Rijnlands Lyceum
VO 41100 Wellant (sinds 2021 Yuverta)
VO 77741 Adelbert
VO 80082 Alfrink
MBO 41100 Wellant (sinds 2021 Yuverta)
LO 39 Universiteit Leiden (ICLON)
LO 30299 Hogeschool Rotterdam (IvL)