Food Valley

In de regio Food Valley zijn de activiteiten gericht op een kwalitatieve en kwantitatieve aanpak, versterking van de samenwerking in de regio en borging van de opbrengsten.

Kerngegevens

Gemeenten Barneveld; Ede; Overbetuwe; Renkum; Rhenen; Veenendaal; Wageningen
Percentage schoolbesturen 73%
Percentage FTE 78%
Penvoerder Universiteit van Wageningen
Projectleider J.J. de Jong-van der Schaaf
Contactgegevens E-mail jamila.dejong@wur.nl
Tel. +31(0) 317484633
Functie Penvoerder

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 10907 Gemeente Veenendaal
VO 13693 Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en omstreken
VO 40125 Stichting Dorenweerd College
VO 40608 Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek
VO 41440 Stichting Christelijk Onderwijs Over-en Midden-Betuwe
VO 41585 Stg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
VO 42356 Sticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o.
VO 42549 Stichting Openbaar Voortgez. Onderw. Ede
VO 69994 Stg. CVO op reform. grondslag Veenendaal en omgeving
VO 79314 Stichting Marnix College
VO 80323 St. voor Christelijk voortgezet onderwijs
MBO 40687 Stichting Aeres Groep
MBO 41300 Stg. Christelijke Onderw. Grp Vallei & Gelderland-Midden
LO 14 Wageningen University

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
1. Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Via technasium leerlingen interesseren voor vak techniekdocent
Studenten uit het HO begeleiden het PWS traject van leerlingen in het vo
Verder uitbouwen van de minor educatie die de WUR aanbiedt
2. Begeleiden zij-instromers
3. Behoud leraren BSL
Professionalisering van mbo docenten
4. Activeren stille reserve
5. Verbeteren beloning- en carrièreperspectief
6. Stimuleren innovatie
7. Regionaal mobiliteitscentrum
8. Overig Onderzoek vak Informatica
SPP mbv Scenariomodel vo

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgiering naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.