Food Valley

In de regio Food Valley zijn de activiteiten gericht op een kwalitatieve en kwantitatieve aanpak, versterking van de samenwerking in de regio en borging van de opbrengsten. Nieuw is de inzet van expertise op Strategisch HRM gebied.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Teachnasium
Samen opleiden
Behoud leraren Begeleiden Startende Leraren (BSL)
VO-docenten aan het werk bij CHE-Aeres-WU
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief MBO Didactisch-Pedagogisch Opleiden
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Regionaal loket
SPP/SHRM SPP/SHRM d.m.v. kenniskring
Overig Informatica in de regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Barneveld; Veenendaal; Ede; Wageningen; Rhenen; Neder-Betuwe
Percentage schoolbesturen 67%
Percentage FTE 90%
Penvoerder Universiteit van Wageningen
Projectleider J.J. de Jong-van der Schaaf
Contactgegevens E-mail jamila.dejong@wur.nl
Tel. +31(0) 317484633
Functie Penvoerder

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 10907 Gemeente Veenendaal
VO 13693 Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en omstreken
VO 40608 Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek
VO 40687 Stichting Aeres Groep
VO 41100 Yuverta
VO 41300 Stg Christelijke Onderw. Grp Vallei & Gelderland Midden
VO 41450 Stichting J.H. Donnerschool
VO 41585 Stg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde
VO 41769 Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
VO 42356 Sticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o.
VO 42549 Stichting Openbaar Voortgez. Onderw. Ede
VO 69994 Stg CVO op reform. grondslag Veenendaal e.o.
VO 79314 Stichting Marnix College
VO 80328 St. voor Christelijk voortgezet onderwijs
MBO 40687 Stichting Aeres Groep
MBO 41300 Stg. Christelijke Onderw. Grp Vallei & Gelderland-Midden
LO 09215 Wageningen University