Zeeland

Zeeland is dunbevolkt. Veel jongeren trekken weg om te studeren in de Randstad. Zeeland wil zoveel mogelijk jongeren behouden of verleiden om terug te komen, en jongeren en volwassenen bewegen om voor het onderwijs in Zeeland te kiezen. Het uiteindelijke doel is een arbeidsmarkt waarbij naast het reguliere personeel ook voldoende kwalitatief goede vervanging beschikbaar is.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Doorontwikkelen website en sociale media campagne                                                                     
Versterken Opleiden in de School                                                                                                      
Onderzoek hybride professional
Verkenning en pilot brede lerarenacademie
Behoud leraren BSL (centraal inductieprogramma voor po, vo en mbo, traineeships en pool van starters)
Onderzoek duurzaam en vitaal werken
Stimuleren innovatie Pilots op het gebied van anders organiseren, interprofessionele teams en nieuwe functies 
Overig Zeeuwse onderwijsambassadeurs

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Borsele; Goes; Hulst; Kapelle; Middelburg; Noord-Beveland; Reimerswaal; Schouwen-Duiveland; Sluis; Terneuzen; Tholen; Veere; Vlissingen
Percentage schoolbesturen 88%
Percentage FTE 100%
Penvoerder Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Mondia Scholengroep
Projectleider A.A.A. Hagt
Contactgegevens E-mail g.hagt@mondia.nl 
Tel. +31(0) 118479400
Functie Directeur-bestuurder

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13555 Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren
VO 40304 Ver. voor Chr. Voortgezet Onderwijs op Walcheren
VO 40876 Stichting Respont
VO 41161 Stichting Scholengroep Pontes
VO 41312 Stichting De Korre
VO 41403 Stichting Chr. Voortgez. Onderw. Zeeland
VO 41815 Stichting Calvijn College
VO 42770 Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
MBO 40870 Scalda Stg. middelbaar beroepsond./volwasseneneduc.
LO 30246 HZ University of Applied Sciences