Rijnmond-West

Al vanaf 2008 wordt er in de regio Rijnmond samengewerkt in het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond. Het platform heeft in 2020 twee regio’s gevormd bij de tweejarige subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort. In 2021 is daar een 3e regio aan toegevoegd. Het platform onderhoudt nu drie RAP regio’s: Rijnmond Oost, West en Noord (sinds 2021). Door o.a. inzet op strategische personeelsplanning, het vergroten van de instroom (met aandacht voor tekortvakken), loopbaanperspectieven en het voorkomen van uitstroom wordt er in de regio Rijnmond hard gewerkt aan het tegengaan van de personeelstekorten. 

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Begeleiden zij-instromers Werving zij-instroom in tekortvakken: Leraar van Buiten 
Begeleiding startende zij-instromers bij aanstelling
Behoud leraren Korte metten maken met langstuderen in tekortvakken
Samen Opleiden en Begeleiden van nieuwe en startende leraren
Regionaal loket/mobiliteitscentrum Het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond en borging van de loketfunctie
SPP/SHRM Strategische personeelsplanning  op regionaal niveau
Strategisch HR-beleid en professionaliseringstrajecten voor leraren en oop
Strategische personeelsplanning op bestuursniveau
Overig Voorbereiden op educatieve regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Brielle; Hellevoetsluis; Hoeksche Waard; Maassluis; Nissewaard; Schiedam; Vlaardingen; Westland
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 100%
Penvoerder OSVS
Projectleider A.P.F.M. Roelofs
Contactgegevens E-mail a.roelofs971@upcmail.nl
Tel. +31(0) 651606039
Functie Programmaleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 20151 cvo
VO 20281 Lucas
VO 23155 Sint-Liduina/S.G. Spieringshoek
VO 31137 Lentiz
VO 40356 VCVO
VO 41100 Yuverta (vh Wellant)
VO 41386 Stichting OVO Gorinchem
VO 41444 Stichting de Hoeksche School
VO 41568 Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam
VO 41594 Galilei
VO 42556 Gomarus
VO 48648 St.-Jozef Mavo
VO 59282 CVO-AV
MBO 31222 Zadkine MBO
MBO 41171 ROC Mondriaan
LO 00011 SEC TU Delft
LO 00039 ICLON Univ. Leiden
LO 30299 Hogeschool Rotterdam