Zaanstreek-Waterland

De schoolbesturen in de regio Zaanstreek-Waterland willen met externe partners 'samen werken aan leren' en streven naar een gezamenlijke aanpak ter versterking van de regio om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. 

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Kopopleiding, afspraken met lerarenopleidingen over verkort studietraject voor personeel
Regionale banenmarkt
Begeleiden zij-instromers Regionale ‘onderwijs ervaringsplekken’ voor hybride docenten, zijinstromers en statushouders
Behoud leraren LOB
Digitaal studieplatform oprichten (regionale academie)
Regionaal loket Regionaal loket
Overig Leernetwerk HR
SPP
Leernetwerken
Regionale afspraken over groenpluk,  salarisinschaling etc

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Purmerend; Beemster; Edam-Volendam; Landsmeer; Oostzaan; Waterland; Wormerland; Zaanstad
Percentage schoolbesturen 71%
Percentage FTE 85%
Penvoerder Stichting Purmerendse ScholenGroep
Projectleider D.G. Tadema
Contactgegevens E-mail tdm@psg.nl
Tel. +31(0) 681244043
Functie Hoofd P&O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 40673 Stichting Clusius College
VO 40857 Stichting Purmerendse ScholenGroep
VO 41581 Stg. Openb. Voortgezet Onderw. Zaanstad
VO 72853 Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
VO 78001 Onderwijsstichting St. Michaël
MBO 40864 Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek Waterland
LO 22222 Universiteit van Amsterdam
LO 40331 Hogeschool van Amsterdam
LO 75792 Vrije Universiteit Amsterdam