Zaanstreek-Waterland

De schoolbesturen in de regio Zaanstreek-Waterland willen met externe partners 'samen werken aan leren' en streven naar een gezamenlijke aanpak ter versterking van de regio om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Bijeenkomsten kennisdeling scholen
Netwerk mobiliteit PAL
Ondersteuning opzet werken met PAL
(Ondersteuning) begeleiding PAL
Begeleiden zij-instromers Zij-instroom:  
  • Opleidingsplaatsen organiseren op de scholen 
  • Scholing en training voor begeleiding zij-instromers 
  • Verkenning modulair aanbod HvA leraar techniek
Behoud leraren Stimuleren van regionale mobiliteit (interbestuurlijke uitwisseling)
Stimuleren van het behalen van een (extra of hogere) bevoegdheid in tekortvak 
Activiteiten die bewegingsredenen onderzoeken van docenten
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Digitaal loket 
Inzet regio recruiter
Verkenning inzet regionaal loket en activiteiten op tekorten OOP
SPP/SHRM Jaarlijkse analyse SPP

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Beemster; Edam-Volendam; Landsmeer; Oostzaan; Purmerend; Waterland; Wormerland; Zaanstad
Percentage schoolbesturen 86%
Percentage FTE 98%
Penvoerder Stichting Purmerendse ScholenGroep
Projectleider Irma van Harlingen
Contactgegevens E-mail vanharlingenadvies@outlook.com
Tel. +31(0) 657335902
Functie Projectleider RAP

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 40673 Clusius College
VO 40857 Stichting Purmerendse ScholenGroep
VO 41581 OVO Zaanstad
VO 42621 Stichting Zaam
VO 72853 SKO Volendam
VO 78001 Onderwijsstichting St. Michaël
MBO 40864 Regio College
LO 22222 Universiteit van Amsterdam
LO 40331 Hogeschool van Amsterdam
LO 75792 Vrije Universiteit Amsterdam