Oost Brabant - Orion Noord

In de regio 's Hertogenbosch en omgeving wordt o.a. gefocust op:

  • Samen opleiden
  • Strategische personeelsplanning
  • Samenwerking met nieuwe partners in de huidige RAP regio
  • Verkenner: Uitbreiding netwerk/ samenwerkingspartners
  • OMO producten

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Uitbreiden netwerk opleidingsscholen
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Informatieloket uitbreiden voor potentials en stille  reserves in het onderwijs
Doorontwikkelen Communicatieplatform ORIONNXT
Verkenning mogelijkheden samenwerking met informatieloket in de nieuwe geformeerde eigen regio (nieuwe partners OMO scholen)
SPP/SHRM Strategische Personeelsplanning (SPP) opstellen op zowel schoolniveau als in de regio
Uitbreiden netwerk van samenwerkingspartners
Overig Verkenning, verbinding, samenwerking binnen de (nieuwe) educatieve regio’s
OMO-producten

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Laarbeek; Gemert-Bakel; 's Hertogenbosch; Deurne; Sint-Michielsgestel; Zaltbommel; Someren; Asten; Meierijstad; Uden; Nuenen; Oirschot; Best; Gerwen en Nederwetten
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 92%
Penvoerder Onderwijsstichting De Kempen
Projectleider E.L.M. de Bruijn
Contactgegevens E-mail e.debruijn@udenscollege.nl
Tel. +31(0) 620098408
Functie Programmamanager

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 40856 OOG
VO 41211 OMO
VO 41864 Cambium
VO 41070 Pierson
VO 30101 Elde
VO 74050 Sancta
VO 40588 Udens
VO 41054 VOBO
MBO - KW1C
LO - Fontys
LO - HAN
LO - TU/e ESOE