Noord-Holland Noord

De regio Noord-Holland Noord heeft zichzelf de volgende kernopdracht ten doel gesteld gesteld: Hoe houden we de leraren aan de regio verbonden? Hoe binden we nieuwe leraren aan de regio? Op welke wijze kunnen we bijdragen aan het oplossen van (dreigende en bestaande) tekorten onder ons personeel?

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Bevoegdheid / bekwaamheid systematiek (maatwerktrajecten opstellen voor onbevoegden ism lerarenopleiding)
Versterken regionale netwerken vmbo-mbo en vo-po (oa pilot inzet leraren vo in po)
Inzet logistiek Opleidingsscholen (voorkomen groenpluk, voorkomen uitzendbureaus en inzetten PAL’s en junior PAL’s)
Begeleiden zij-instromers Stimuleren zij-instromers (coördinatoren, meeloopdagen, assessments, informatieavonden, trainingen en begeleiding)
Behoud leraren Ontwikkelen leerarrangementen voor meer gevorderde leraren op basis van ICALT
Versterken duurzame inzetbaarheid (een aantal medewerkers opleiden tot vitaloog)
Laten opstromen en omscholen van leraren (betreft beurzen van 5.000 euro)
Versterken regionale netwerken vmbo-mbo en vo-po (oa pilot inzet leraren vo in po)
‘Reversed’ mentorschap (ook jongere medewerkers die oudere medewerkers coachen)
 Inductie en professionaliseren (verder doorontwikkelen basisset kwalificaties LB, LC en LD)
Stimuleren innovatie Onderzoekswerkplaatsen opzetten
Regionaal loket Regionaal Informatiepunt 
Overig Onderweg naar vraaggericht cluster vo/vmbo techniekdocenten NHN (inzetten taskforce techniekteams)

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alkmaar; Bergen; Bergen; Beverwijk; Castricum; Drechterland; Enkhuizen; Heemskerk; Heerhugowaard; Heiloo; Den Helder; Hollands Kroon; Hoorn; Koggenland; Langedijk; Medemblik; Opmeer; Schagen; Stede Broec; Texel
Percentage schoolbesturen 81%
Percentage FTE 96%
Penvoerder Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Oost West Friesland
Projectleider A.J. Dijkstra
Contactgegevens E-mail adijkstra@werkkring.nl
Tel. +31(0) 610079798
Functie Secretaris RPOA NHN

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13278 Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen
VO 13625 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
VO 40673 Stichting Clusius College
VO 40931 Stichting Scholen aan Zee
VO 41009 Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland
VO 41865 Stichting Regius College Schagen
VO 41883 Stichting Atlas College
VO 42771 Openbare Scholengemeensschap Texel voor Ath Havo Mavo Vbo Lwoo
VO 49778 Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Oost West Friesland
VO 71436 Stg. Petrus Canisius College, Kath. Sch.gem. Voortg. Onderw.
VO 73841 Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard
VO 74374 Stichting Tabor College
VO 76415 Stg. Chr. Voortgez. Onderwijs te Alkmaar e.o.
MBO 40673 Stichting Clusius College
LO 22222 Universiteit van Amsterdam
LO 40331 Hogeschool van Amsterdam
LO 75792 Vrije Universiteit Amsterdam