Noord-Holland Noord

De regio Noord-Holland Noord heeft zichzelf de volgende kernopdracht ten doel gesteld gesteld: Hoe houden we de leraren aan de regio verbonden? Hoe binden we nieuwe leraren aan de regio? Op welke wijze kunnen we bijdragen aan het oplossen van (dreigende en bestaande) tekorten onder ons personeel?

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Stimuleren instroom
Behoud leraren Versterken duurzame inzetbaarheid, inzet vitaliteitscoaches
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Inductie en professionalisering
Opstromen en omscholen van docenten in tekortvakken
Leerarrangementen en onderzoekswerkplaats
Stimuleren innovatie Stimuleren behalen tweede bevoegdheid, opleiding in de regio
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Regionaal informatieloket Stappen in het onderwijs
Versterken Regionale Techniekteams vo-mbo
Versterken regionale netwerken
SPP/SHRM Strategische personeelsplanning, arbeidsmarktanalyse

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Alkmaar; Bergen; Beverwijk; Castricum; Drechterland; Enkhuizen; Heemskerk; Heerhugowaard; Heilo; Den Helder; Hollands Kroon; Hoorn; Koggenland; Langedijk; Medemblik; Opmeer; Schagen; Stede Broec; Texel
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 100%
Penvoerder Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Oost West Friesland
Projectleider A.J. Dijkstra
Contactgegevens E-mail adijkstra@werkkring.nl
Tel. +31(0) 610079798
Functie Secretaris RPOA NHN

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13278 Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen
VO 13652 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
VO 40673 Stichting Clusius College/Vonk
VO 40931 Stichting Scholen aan Zee
VO 41009 Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland
VO 41865 Stichting Pontis
VO 41883 Stichting Atlas College
VO 42771 Stichting Openbare Scholengemeenschap De Hogeberg
VO 49778 Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Oost West Friesland
VO 71436 Stichting Petrus Canisius College
VO 74374 Stichting Tabor College
VO 76415 Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alkmaar e.o.
MBO 40673 Stichting Clusius College/Vonk
LO 22222 Universiteit van Amsterdam
LO 40331 Stichting Hogeschool van Amsterdam
LO 75792 Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit