Noordwest-Veluwe

In de aanpak van de regio Noordwest Veluwe staan zeven actielijnen centraal:

  • samenwerken in de regio
  • strategisch HR en arbeidsmarkt
  • loketfunctie
  • samenwerven
  • toegerust in de klas en op school
  • onderwijs van de toekomst
  • onderzoek

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Samen werven: Werving specifieke doelgroepen, voorlichtingsbijeenkomsten, orientatieprogramma’s, LOB
Behoud leraren Toegerust voor de klas en op school: Herintredersprogramma, BSL, 
Stimuleren innovatie Onderwijs van de toekomst: Kennisnetwerk anders organiseren, proeftuinen, hybride banen
Regionaal loket Website, Campagne, instroommakelaars
Overig Samenwerken in de regio: Gezamenlijke programma’s op verschillende terreinen
Strategisch HR en arbeidsmarkt: Ontwerpsessies voor HR netwerk
Onderzoek (wervingshaalbaarheid per doelgroep, effectiviteit ingezette activiteiten, BSL, leven lang leren in de school, profielschets docent van de toekomst)

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Apeldoorn; Dronten; Elburg; Epe; Harderwijk; Nunspeet; Oldebroek
Percentage schoolbesturen 71%
Percentage FTE 79%
Penvoerder Christelijke hogeschool Windesheim
Projectleider I. Lammerse
Contactgegevens E-mail i.lammerse@kpz.nl
Tel. +31(0) 384217425
Functie Voorzitter CvB Katholieke Pabo Zwolle

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 12975 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten
VO 13739 Stichting Regionale Scholengemeenschap (RSG)
VO 31082 Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving
VO 36921 Vereniging voor Christelijk VO te Harderwijk en omstreken
VO 41158 Stichting voor Christ. VMBO v. Harderwijk en omstreken.
VO 41269 Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in Apeldoorn en Omgeving
VO 41429 Stichting Ichthus College
VO 41430 Stichting Agnieten College/De Boog
VO 41836 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs
VO 42529 Stg. Openb. Voortgezet Onderw. Noordoost-Veluwe
VO 42575 Stg. Nuborgh College Prot.Chr. VO op de Noordwest-Veluwe
VO 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
MBO 40810 Stichting Landstede
MBO 41151 Stg. Regionaal Opleid. Centrum AVENTUS
LO 30041 Katholieke PABO Zwolle
LO 30205 Stichting Hogeschool Viaa