Praktijkvoorbeelden voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

In heel Nederland wordt hard gewerkt om het lerarentekort terug te dringen. De regionale verschillen zijn daarbij groot. Hieronder volgt, ter inspiratie, een aantal goede voorbeelden uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.