Achterhoek

De schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in de Achterhoek gaan in dit project het partnerschap aan om het aantal onvervulde vacatures te kunnen blijven vervullen. Het project richt zich op het voorkomen van uitval bij leraren in hun tweede of derde dienstjaar. Uit onderzoeken blijkt dit een kwetsbare groep. Doordat de regio ook te kampen heeft met leerlingendaling, wordt er geïnvesteerd in de begeleiding van werk naar werk om leraren voor het vak te kunnen behouden.

Inhoudelijke thema’s

Thema’s

Activiteiten

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Gezamenlijk plan van aanpak en pilot inductietraject tweede- en derdejaars leraren

Begeleiding van werk naar werk

Inzet van werk-naar-werk specialisten, en begeleiding medewerkers naar ander werk

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak van de regio Achterhoek.

Kerngegevens

Gemeenten

Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen

Percentage schoolbesturen

75%

Percentage FTE

94%

Penvoerder

Stichting Achterhoek VO

Projectleider

A.H.J. van Gessel

Contactgegevens

E-mail

arnold.vangessel@achterhoekvo.nl

Tel.

06-46722779

Functie

Rector

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector

Bg-nummer

Bevoegd gezag naam

VO

42571

Stichting Achterhoek VO

VO

40641

Stichting Isendoorn

VO

40797

Stg. Groen Onderw. O Nederland

Lerarenopleiding

72243

St. Hs. van Arnhem en Nijmegen

Lerarenopleiding

75805

Radboud Universiteit Nijmegen