Achterhoek

De regio Achterhoek maakt zich sterk om het tekort aan onderwijsprofessionals aan te pakken doormiddel van een focus op twee pijlers: het werk-naar-werk traject en het inductietraject. Dit om onderwijsprofessionals te behouden in de regio Achterhoek en om uitval te voorkomen van startende leraren in het onderwijs.

Inhoudelijke thema’s

Thema’s

Activiteiten

Verhogen in-/door-/uitstroom opleidingen Werving: nieuwe doelgroepen warm krijgen voor werken in het onderwijs 
Begeleiden zij-instromers Uitwerken inductietraject:
 • Opstartfase (oriënterende gesprekken deelnemende VO-scholen, opleidingsscholen en projectleiders)
 • Bestaande initiatieven in beeld brengen en bijeenkomsten organiseren voor kennisdeling en hiermee het opzetten van een leernetwerk
 • Bijeenkomsten leernetwerk, waarin partners kennis en ervaring delen
 • Opbrengsten bestaande initiatieven inzetten op partnerscholen d.m.v. het uitvoeren van pilots. Voorbeeld Lesson Study voor de tweedejaars (startende leraren)
 • Pilots van professionaliseringstrajecten uitvoeren voor eerstejaars startende leerkrachten (gericht op de context per school)
 • Programma's van tweede en derde jaar startende leraren (door)ontwikkelen (benutten van SO&P)
Behoud leraren Deelproject van werk naar werk:
 • Bijeenkomsten leernetwerk P&O, waarin partners kennis en ervaring delen
 • (Door)ontwikkelen trajecten werk naar-werk: preventief en actieve mobiliteit
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Het informatiepunt verder ontwikkelen op basis van uitkomsten onderzoek problematiek arbeidsmarkvraagstukken specifiek van de regio
SPP/SHRM Deelproject van werk naar werk: SPP
 • In kaart brengen van problematiek arbeidsmarkvraagstukken specifiek van onze regio met behulp van SPP 
 • Onderzoek inzetbaarheidsproblematiek in onze regio
 • Analyse en advies opstellen aan stuurgroep n.a.v. uitkomsten onderzoek arbeidsmarkt RAP-regio en SPP 
 • Plan van aanpak opstellen en uitvoering geven aan opgestelde speerpunten
Overig Verbinding SO&P, RAP, RA-ZON en educatieve regio: 
 • Contacten met andere RAP-projecten, partnerschappen SO&P in de regio en RA-ZON voor afstemming en uitwisseling
 • Volgen van ontwikkelingen rond regionale allianties en educatieve regio’s

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak van de regio Achterhoek.

Kerngegevens

Gemeenten

Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen

Percentage schoolbesturen

100%

Percentage FTE

100%

Penvoerder

Achterhoek VO

Projectleider

Annelies Claassen

Contactgegevens

E-mail

annelies.claassen@achterhoekvo.nl

Tel.

+31(0) 643273413

Functie

Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector

Bg-nummer

Bevoegd gezag naam

VO

42571

Stichting Achterhoek VO

VO

40641

Stichting Isendoorn College

VO

40797

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland
VO 28212 De Vrije School Noord en Oost Nederland Zutphen

LO

72243

St. Hs. van Arnhem en Nijmegen

LO

75805

Radboud Universiteit