Docenten werven in het technisch domein

In de regio Rijnmond wordt het steeds lastiger om docenten in het technisch domein te vinden voor het beroepsonderwijs. TechForce Rijnmond, een samenwerkingsverband van zo’n 30 vmbo- en mbo-instellingen en de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam, wil daar verandering in brengen.

Deze onderwijsinstellingen werken in het project ‘Docenten werven in het technisch domein’ samen met het bedrijfsleven en overheden in de regio om meer jongeren te bewegen naar de technische arbeidsmarkt. En daarmee ook naar een baan als docent in het beroepsonderwijs of in de exacte vakken in het voortgezet onderwijs.

Lees meer over TechForce Rijnmond op de website van Voion.