West-Brabant: gezamenlijke strategische personeelsplanning

In de regio West-Brabant werken 44 scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen om het lerarentekort tegen te gaan. Dit jaar starten ze met strategische personeelsplanning om in kaart te brengen waar de tekorten precies zitten en om welke vakken het gaat. Christa Segeren is projectleider RAP vo/mbo in de regio West-Brabant en vertelt hier meer over.

'Veel leraren op scholen uit onze regio zijn of gaan binnenkort met pensioen', vertelt Segeren, 'ook zien we dat leraren het bedrijfsleven verkiezen boven het onderwijs. De uitstroom is groter dan de instroom, want er zijn te weinig studenten op de lerarenopleidingen. Daarmee ontstaat een tekort.' Door met de 44 scholen uit de regio gezamenlijk een strategische personeelsplanning op te zetten, wordt het lerarentekort aangepakt. Segeren legt uit: 'Zo werken bijvoorbeeld alle HR-afdelingen van de schoolbesturen nu samen, in een netwerk. Als er op een school een contract van een leraar afloopt, dan kan hij of zij misschien terecht op een andere school in plaats van het onderwijs te verlaten.'

Verder leren en ontwikkelen

Een ander punt waar aandacht voor is, is om leraren meer ontwikkeling te bieden. Uit een RAP-onderzoek bleek namelijk dat leraren een grote behoefte hebben om zichzelf verder te ontwikkelen en meer te professionaliseren. 'We werken samen met de Fontys hogeschool en Tilburg University', vertelt Segeren. 'Leraren kunnen daar vakdidactische trainingen volgen. Het onderwijs is altijd in beweging; de vaardigheden die een leraar moet hebben veranderen, het onderwijs wordt anders ingericht en zelfs de benadering van studenten is anders dan jaren geleden. Met deze training kunnen bestaande leraren - maar ook zij-instromers en herintreders – hun kennis en vaardigheden updaten. Ook is het mogelijk een ‘kop-opleiding’ te volgen, waarmee een docent binnen één jaar een eerstegraads bevoegdheid kan halen.'

Meer informatie

Wil je meer lezen over de aanpak van RAP-regio West-Brabant? Gebruik dan onderstaande knop. Je leest hier ook over hoe RAP-regio Nijmegen het lerarentekort aanpakt.