Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Noord-Overijssel

Friesland en Noord Overijssel hebben te maken met demografische krimp. Zeven schoolbesturen uit deze regio en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden zijn daarom op zoek naar krimpbestendige nieuwe onderwijsvormen die haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en realiseerbaar zijn.

Met het project ‘Bovenschoolse leerateliers’ willen zij het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Lees meer over de bovenschoolse leerateliers