Platform pakt gezamenlijk vraagstukken Noord-Holland Noord aan

Twee projecten over de aanpak van kwalitatieve tekorten, drie over de aanpak van kwantitatieve tekorten en drie die nieuwe samenwerking in de regio bevorderen of bestaande samenwerking versterken. Het plan van aanpak Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) van het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord (Platform NHN) omvat acht projecten in totaal.

Goede samenwerking

De goede samenwerking binnen het Platform NHN tussen opleidingsinstituten en het onderwijsveld en de scholen onderling begon al in 2008. Het doel was en is nog steeds: uitstroom en instroom van leraren zo goed mogelijk in evenwicht houden en werken aan kwalitatieve impulsen voor zittend en nieuw personeel. In het plan van aanpak RAL komen alle onderwijsarbeidsvraagstukken aan bod die in de hele regio spelen.

Kwaliteit leerkrachten

Een van de deelprojecten over de aanpak van kwalitatieve tekorten is de pilot om een basisset van kwalificaties voor LB-functies te ontwikkelen. De basisset, die inmiddels af is en al is verspreid, kan helpen de professionaliteit van een leerkracht in kaart te brengen en vergemakkelijkt de mobiliteit in de regio. De opleidingsscholen kunnen die basisset gebruiken in hun inductie- of begeleidingsprogramma voor starters en in activiteiten voor professionalisering van ervaren leerkrachten. In 2020 wordt gewerkt aan een soortgelijke basisset voor LC- en LD-functies.

Leerarrangementen

Een andere manier om de kwaliteit van leerkrachten te bevorderen is het deelproject waarin scholen en opleidingsinstituut gezamenlijk (in cocreatie en coproductie) vijf leerarrangementen van complexere docentvaardigheden (ICALT) ontwikkelen en binnen de regio aanbieden aan groepen van leerkrachten met een vergelijkbare leervraag. De eerste twee leerarrangementen zijn naar verwachting in april 2020 klaar, de andere drie volgen in de loop van het jaar.

Kwantitatieve tekorten

Het Platform NHN vergroot de instroom door zij-instromers te werven en te begeleiden, door maatwerkprojecten op te zetten waardoor leerkrachten sneller de vereiste bevoegdheid kunnen krijgen en door opstroombeurzen waarmee leerkrachten gedeeltelijk worden vrijgesteld om een eerstegraadsbevoegdheid te halen. Daarnaast is er een project waarin wordt onderzocht of PAL-studenten een bijdrage kunnen leveren aan terugdringen van het lerarentekort. Een PAL-student werkt minimaal 4 uur per week op een middelbare school als ‘persoonlijk assistent leraar’ (PAL).

Bekijk de video, lees meer over het Platform NHN en over zijn plan van aanpak.