Lerarenopleiding nieuwe stijl in Rijnmond

Een regionale opleidingsschool waar alle aspirant-leraren in die regio worden opgeleid en waar zittende leraren en zij-instromers worden begeleid: dat is het doel van Opleidingsschool RPO Rijnmond.

Schoolbesturen en lerarenopleidingen vormen in de Rijnmond al sinds 2008 een samenwerkingsplatform. Nu werken ze nog nauwer samen om met een lerarenopleiding nieuwe stijl het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken. Lees meer over de Opleidingsschool RPO Rijnmond.