Zorg voor een zachte landing van zij-instromers

De kans dat zij-instromers in de eerste fase afhaken is groot als zij niet goed worden begeleid vanaf de start. Hoe zorg je voor een zachte landing? Twee nieuwe modules zijn daarop gericht: Pas voor de Klas en Start voor de klas. Daarnaast vertellen twee zij-instromers over hun ervaringen.

Pas voor de Klas

De RAP-regio Leiden, Duin- en Bollenstreek zagen de afgelopen jaar dat veel zij-instromers moeite hebben om te wennen aan het leraarschap en bieden met Pas voor de Klas extra begeleiding. De RAP-regio organisatie al enige tijd trainingen voor Docenttrainer voor startende zij-instromers en heeft daar een nieuwe module aan toegevoegd: Pas voor de Klas. De module is ontwikkeld voor zij-instromers die al door een school zijn aangenomen. Tijdens de module worden onderwerpen behandeld waar een startende docent mee te maken krijgt in de eerste fase, zoals klassenmanagement en het voorbereiden van lessen. De module bestaat uit drie bijeenkomsten van een dagdeel en drie intervisies. Pas voor de Klas vindt plaats in september en er kunnen 15 zij-instromers zich aanmelden.

Start voor de klas

In Den Haag heerst al jaren een flink lerarentekort. De regio initieert dan ook veel initiatieven die het lerarentekort terugdringen. Eén van die initiatieven is de nieuwe module Start voor de klas, ontwikkeld door de Rode Loper. Zij-instromers volgen de module tijdens de eerste weken of nog voordat ze op een school zijn gestart. Start voor de klas behandelt onderwerpen als orde houden, lessen voorbereiden en omgaan met een moeilijke groep. Daarnaast wordt er ook inzicht gegeven in het puberbrein en wat startende docenten op dat gebied kunnen verwachten. De deelnemers worden intensief begeleid en er zijn andere docenten die meekijken en ondersteunen waar mogelijk.

Zij-instromer Elvy Doorman

Zij-instromer Elvy Doorman werkt sinds het begin van dit schooljaar als docent biologie aan het Bonaventuracollege in Leiden. Via het oriëntatietraject Leraar van Buiten kwam zij in contact met de directeur van het Bonaventuracollege in Leiden, die aangaf met spoed op zoek te zijn naar een leraar biologie. Nadat ze en contract tekende volgde ze de module Pas voor de Klas en kreeg ze veel begeleiding. Door de module kreeg ze grip op enkele basisvaardigheden.

Zij-instromer Claudia Spiekerman

Na 9 jaar als verpleegkundige te hebben gewerkt, wilde Claudia Spiekerman iets anders. Ze haalde de meeste voldoening uit de scholing en begeleiding van stagiaires en wilde daarom als verpleegkundige het docentschap ingaan. ROC Midden Nederland bood een zij-instroomtraject aan en daar werd ze voor aangenomen. Na drie weken te zijn ingewerkt, kon ze meelopen met een docent en kreeg ze een buddy toegewezen met wie ze kon sparren.