Brabantse vo-scholen zetten Regionaal Mobiliteitscentrum op

Op de ene school krimp, op de andere groei. Hoe zorgt u als schoolleider steeds voor voldoende goede docenten? In Zuidoost-Brabant vonden ze het antwoord: de veertien vo-scholen in Eindhoven en Den Bosch en omgeving die al jaren een Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk (ORION) vormen, zetten een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) op voor de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

ORION Onderwijs Carrière

De ORION-scholen werkten al samen in personeelszaken, onderwijsontwikkeling en beheer. Als er door dalende leerlingaantallen op de ene school te veel docenten waren, werd gekeken of er op een van de andere ORION-scholen passende vacatures waren. Maar er waren geen strakke afspraken over. Die gaan ze nu opstellen in het programma ORION Onderwijs Carrière. Dat programma, met subsidie van het ministerie van OCW en onder begeleiding van Voion, loopt van augustus 2019 tot juli 2020. De vorming van een RMC staat daarin centraal.

Communicatieplatform

Een van de mogelijkheden van een RMC is spreiding over meer scholen van het risico van een docentenoverschot bij krimp van een van de samenwerkende scholen. Het RMC kan bijvoorbeeld een vervangerspool instellen. Ook wordt gedacht aan het delen van personeel door docenten een dubbele aanstelling te geven of ze te detacheren, en aan samenwerken met bedrijven om hun werknemers als hybride docenten aan te stellen – mensen die een baan voor de klas combineren met een andere functie. Om zo'n RMC te ondersteunen realiseren komt er een communicatieplatform en verstevigen ze opleiding en professionalisering.

Lees het interview met Maarten Selten, kwartiermaker voor het programma ORION Onderwijs Carrière.