Zeeuws onderwijs slaat handen ineen

Het lerarentekort is in heel Nederland voelbaar. Zeeland is wat dat betreft geen uitzondering. Daarbij is Zeeland een krimpregio met maar één pabo en veel kleine scholen. Het lerarentekort aanpakken vraagt dan ook om intensieve samenwerking tussen meerdere partijen. Daarom hebben de besturen van de Zeeuwse po- en vo-scholen, het mbo en hbo de handen ineengeslagen.

In de stuurgroep Regionale Aanpak Lerarentekort vindt afstemming plaats en worden gezamenlijke acties ontwikkeld. Een van de acties is het vormgeven van gezamenlijke regionale strategische personeelsplanning. Met behulp van het Scenariomodel-VO kan voor de komende 12 jaar geanalyseerd worden hoe leerlingenaantallen zich ontwikkelen en kunnen toekomstscenario’s worden geschetst voor mogelijke bestuurlijke en regionale ontwikkelingen.

Lesgeven in Zeeland

Het platform lesgeveninZeeland.nl geeft voorlichting over de verschillende mogelijkheden die er zijn om aan de slag te gaan als leraar of docent in het onderwijs in Zeeland. Het heeft als doel om nieuwe studenten, zij-instromers en ervaren leraren en docenten te werven, om zo de verwachte personeelstekorten te pareren. 

Op de website worden alle onderwijsvacatures geplaatst. Hiervoor is de samenwerking aangegaan met de Zeeuwsevacaturebank.nl. Daarnaast vindt u hier meer informatie over de inhoud van het werk, over wonen en werken in Zeeland voor de doelgroepen buiten de provincie en inspirerende verhalen van Zeeuwse leraren en docenten.

Lesgeven in Zeeland bestaat uit drie deelprojecten. Werven, leren en werken. Waar elk deelproject zich op richt is te lezen in een infographic op het platform.