Blue Careers: hybride vakdocenten in de maritieme en logistieke sector

De maritieme en de logistieke sector hebben dringend behoefte aan nieuwe, goed opgeleide medewerkers. Vakdocenten en stageplaatsen zijn daarom hard nodig. In het project Blue Careers werkt STC Group samen met het bedrijfsleven om in die vraag te voorzien. STC Group is de onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie en biedt onderwijs op vmbo-, mbo-, hbo– en wo-niveau, volwasseneneducatie en toegepast onderzoek.

Vakdocenten

Doel van het project was om tien vakdocenten te werven die, naast hun werk in het maritieme of logistieke cluster, opgeleid worden tot vakdocent en een deel van hun tijd besteden aan het opleiden van medewerkers van de toekomst. Ze krijgen een gedegen opleiding om de benodigde didactische vaardigheden aan te leren. Een ervaren STC-mentor begeleidt hen tijdens hun werk voor de opleiding. Na de opleiding zijn ze zogenoemde hybride vakdocenten: werknemers die een deel van hun tijd voor de klas staan bij STC Group en de rest van de week aan het werk blijven bij hun maritieme of logistieke werkgever. Inmiddels zijn er zeven hybride vakdocenten gestart bij de STC Group die hun didactische opleiding hebben afgerond. Ook zijn er nieuwe hybride docenten aan de slag gegaan.

Stagebank

Een ander doel van Blue Careers was het oprichten van een stagebank of stageloket. Stages vormen een belangrijk en verplicht onderdeel van de mbo-opleiding van jongeren. De afgelopen jaren waren er te weinig stageplaatsen voor het groeiende aantal mbo-studenten. Een stagebank moet dat probleem oplossen.

Blue Careers

Blue Careers startte in januari 2017. Projectpartners zijn: Havenbedrijf Rotterdam N.V., Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., Nautilus International en Stichting Nederland Maritiem Land.