Regionale samenwerking in Zeeland: belangrijk werk voor de ambassadeur

Gorik Hageman werkt als ambassadeur voor zowel ‘De Baan van het Leven’ als het regionale initiatief ‘Lesgeven in Zeeland’. Jaco Klink is programmamanager Regionale Aanpak Lerarentekort (RAP), hoofd P&O CSW in Zeeland. Zijn focus ligt op HR en de arbeidsmarkt. Samen zijn zij onderdeel van de stuurgroep van RAP-regio Zeeland en werken zij op regionaal niveau samen. Hageman en Klink vertellen meer over de regionale samenwerkingen en de actieve verbindende rol die de regio speelt.

Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen?

Hageman: ‘De stuurgroep in Zeeland had het idee om een ambassadeur aan te stellen, om het onderwijs op een goede manier in de media te krijgen en om een brug te slaan naar de regio Vlaanderen. Op deze manier wilden wij de samenwerking tussen Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen op de diverse onderwijskolommen versterken. En laten zien hoe (potentieel) personeel een overstap tussen de regio’s kan maken. Voorop stond het informeren van mensen en zo is de website Lesgeven in Zeeland ontstaan.’

Klink: ‘Gorik had al een groot netwerk en dat is in de rol van de ambassadeur niet onbelangrijk. De verbinding met lerarenopleidingen voor primair onderwijs, voorgezet onderwijs en andere onderwijskolommen in Zeeuws-Vlaanderen is van belang en samenwerken over de grenzen is niet de normaalste zaak van de wereld. Aan de rol van ambassadeur was in de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL), de voorganger van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP), 4 uur per week toebedeeld. Met de komst van de RAP bleek dat dit niet voldeed en de rol breder ingezet kon worden. Het ambassadeurschap is nu binnen de regio Zeeland gericht op andere aanpalende regio’s en heeft een vaste plaats gekregen. De verbinding binnen de regio staat bij de functie van Gorik centraal.’ 

Wat halen jullie uit deze samenwerking?

Hageman: ‘Door een rol te spelen in de stuurgroep kan ik naast het vertellen van mijn verhaal ook impact maken. Zo kan ik meedenken en mijn eigen ervaring omzetten naar actie, maar ook iets betekenen als gezicht van de regio en ideeën en ervaringen delen in de stuurgroep. We hebben bijvoorbeeld een bovenformatieve pool opgericht. Wij liepen tegen HRM-problematiek aan en door dit te delen in de stuurgroep merk je in zo’n overleg dat dit bij meerdere scholen speelt. Wij denken vervolgens met elkaar na over oplossingen die schooloverstijgend zijn, omdat wij het grotere geheel overzien. Alle landelijke ambassadeurs raad ik aan om contact op te nemen met andere RAP-regio’s om niet steeds zelf het wiel uit te vinden en samenwerkingen aan te gaan.’

Wat zijn de belangrijkste lessen?

Klink: ‘De RAP-organisatie neemt een enorm eigenaarschap met zich mee. Wij zijn afzonderlijke besturen met medewerkers met een rol binnen verschillende scholen. Dit geeft soms wrijving, omdat men een ‘dubbelrol’ speelt. Als je bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor HR op een school, dan is een van jouw taken om te zorgen voor goede in-, door- en uitstroom. Maar wij als RAP hebben het overkoepelende doel om dit breed te organiseren voor de gehele regio en niet alleen voor het eigen belang. Als ieder voor het gezamenlijke doel gaat, kan dat juist voor beide kanten goed werken en mooie resultaten opleveren.’ 

Welke resultaten hebben jullie behaald?

Klink: ‘We kunnen trots zijn op de verbindende factor die we binnen Zeeland spelen. Lesgeven in Zeeland is het platform geworden voor het onderwijs en het verbindende initiatief gericht op de arbeidsmarkt in de regio. Promotie, informatie, vacatures en een bundeling daarvan. De verbinding is tussen alle deelnemende partijen tot stand gekomen. De RAP-regio (en het kernteam) is daarnaast ook de verbinder met andere gezamenlijke onderwijsinitiatieven, zoals professionaliseren, de Zeeuwse Waaier, opleidingsscholen, Dienstencentrum onderwijs. RAP is een spin het web en Gorik speelt daar als ambassadeur een belangrijke rol bij.’