Lesgeven in Zeeland

Het lerarentekort is in heel Nederland voelbaar. Zeeland is wat dat betreft geen uitzondering. Daarbij is Zeeland een krimpregio met maar één pabo en veel kleine scholen. Het lerarentekort aanpakken vraagt dan ook om intensieve samenwerking tussen meerdere partijen.

Het platform lesgeveninZeeland.nl geeft voorlichting over de verschillende mogelijkheden die er zijn om aan de slag te gaan als leraar of docent in het onderwijs in Zeeland. Het heeft als doel om nieuwe studenten, zij-instromers en ervaren leraren en docenten te werven, om zo de verwachte personeelstekorten te pareren. Een samenwerking tussen het po, vo, mbo en hbo in Zeeland heeft dit platform mogelijk gemaakt.

Op de website worden alle onderwijsvacatures geplaatst. Hiervoor is de samenwerking aangegaan met de Zeeuwsevacaturebank.nl. Daarnaast vindt u hier meer informatie over de inhoud van het werk, over wonen en werken in Zeeland voor de doelgroepen buiten de provincie en inspirerende verhalen van Zeeuwse leraren en docenten.

Het platform is een deelproject uit en wordt gefinancierd door de subsidieregeling Regionale Aanpak Lerarentekort. Andere deelprojecten zijn onder meer mobiliteit binnen het onderwijs, professionalisering en innovatie.

Lesgeven in Zeeland bestaat uit drie deelprojecten. Werven, leren en werken. Waar elk deelproject zich op richt is te lezen in een infographic op het platform.