POVO-project Rotterdam

De besturen van een aantal scholen in Rotterdam vinden dat het huidige onderwijssysteem fundamenteel moet veranderen om beter aan te sluiten bij de behoeften van leraren en leerlingen. Een vergelijkbare organisatiestructuur bij po, vo en mbo maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om leerkrachten flexibel in te zetten.

Het POVO-project in Rotterdam brengt deze werelden bij elkaar door leraren uit het vo te detacheren in de bovenbouw van het vo. Vo-docenten hebben namelijk de bevoegdheid om in hun eigen vak les te geven in het po. 

Lees meer over innovaties in het primair onderwijs