TransPOort: Portaal voor potentiële zij-instromers

TransPOort werft voor basisscholen in de regio Midden-Nederland kandidaten die vanuit een andere sector willen instromen in het primair onderwijs. TransPOort biedt deze zogenoemde zij-instromers een ‘poort’ naar het primair onderwijs.

Is er een match tussen het schoolbestuur en de kandidaat en is het geschiktheidsonderzoek bij de pabo positief doorlopen, dan ondertekenen zij een tripartite-overeenkomst en kan de zij-instromer ‘voor de klas’. TransPOort is de spil in het proces dat hieraan vooraf gaat. Na een eerste kennismaking met de kandidaat onderzoekt TransPOort of de gekozen opleidings- en instroomroute passend is. Ook geeft het portaal relevante informatie over de opleiding, het beroep en het te volgen traject. Hierbij werkt het nauw samen met schoolbesturen en pabo’s.

Kansrijkheid

Na een eerste selectie biedt TransPOort een préscan aan waarmee het in een vroeg stadium kansrijkheid kan toetsen. De préscan geeft antwoord op de vraag of de potentiele zij-instromer in aanleg geschikt is voor het beroep van leerkracht. Deze scan en de ervaringen van de kandidaat in onder meer snuffelstages kunnen worden toegevoegd aan het portfolio dat moet worden samengesteld als onderdeel van het geschiktheidsonderzoek bij de pabo.

Als de kandidaat besluit daadwerkelijk zij-instromer te worden en er is een schoolbestuur gevonden, dan gaat het proces van de aanvraag van de zij-instroomsubsidie, het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van de tripartiteovereenkomst lopen. TransPOort zorgt voor een goede en effectieve bemiddeling tussen de kandidaat zij-instromer en het bestuur.

RTC Transvita

TransPOort is een initiatief van RTC Transvita, een serviceorganisatie voor en door 36 schoolbesturen in Midden-Nederland dat zich inzet voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Door het tekort aan leerkrachten is het voor scholen steeds lastiger de formatie op orde te krijgen en ook de benodigde vervangingscapaciteit staat al enige tijd onder druk. Daarom wordt er door Transvita ingezet op werving van vaste en flexibele invallers, zij-instromers en leerkrachten in vaste formatie.

Lees meer over TransPOort