Nieuwe opleidingsvariant voor vrijeschoolonderwijs

In Nederland was in 2019 slechts één pabo die studenten opleidt tot vrijeschoolleerkracht, namelijk aan de Hogeschool Leiden. De besturen van stichting Pallas, stichting Athena en de Vereniging van Vrijescholen werken nu samen om het lerarentekort in de regio’s midden, zuid en noordoost aan te pakken.

Er is een toenemende interesse in vrijeschoolonderwijs. Met slechts één pabo die studenten opleidt tot vrijeschoolleerkracht stevenen vrijescholen af op een groot lerarentekort. De samenwerking van de schoolbesturen heeft ertoe geleid dat een tweede hogeschool een opleidingsvariant voor de vrijeschool aanbiedt. Dit is de HAN. Daar kunnen pabo-studenten de minor Vrijeschoolonderwijs volgen. Daarna kunnen ze aan de slag als leerkracht bij een vrijeschool.

Lees meer over innovaties in het primair onderwijs