Nieuwe leerroute tot excellente leerkracht

Steeds minder scholieren kiezen voor de pabo van Hogeschool Zeeland. Tegelijkertijd vindt er een sterke daling plaats in leerlingenaantallen binnen het voortgezet onderwijs. Hierdoor gaan er minder scholieren naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Het voortbestaan van de pabo van Hogeschool Zeeland is daarom onzeker. In de provincie werkt de hele onderwijsketen samen om het tij te keren. Het doel is een leerwerkplekomgeving te creëren waarin studenten opgeleid worden tot excellente leerkracht. 

Lees meer over innovaties in het primair onderwijs