Lucas Onderwijs: Pilot Deeltijd in het Onderwijs

Op verzoek van het ministerie van OCW organiseerde de Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) de pilot Deeltijd in het Onderwijs bij Lucas Onderwijs. Het doel was om te kijken of parttime werkende leraren gestimuleerd kunnen worden om meer uren te werken.

De pilot vond plaats in de periode september tot en met december 2021 op vier verschillende scholen van het Lucas Onderwijs. Er werden achtereenvolgens drie interventies gehouden:

  1. Dialoogsessies, waarbij een deel van het lerarenteam elkaar spraken over motivaties, de werk-privébalans en het thema urenuitbreiding.
  2. Iedere leraar ontving vervolgens een informatiepakket, met daarin antwoorden op veelgestelde vragen rondom urenuitbreiding.    
  3. Leraren met interesse in urenuitbreiding konden een één-op-één gesprek aanvragen bij hun schoolleider.