Lerarentekort

De laatste jaren zijn er minder nieuwe leraren bijgekomen. Ook gaan er de komende jaren veel leraren met pensioen. Daarmee is een lerarentekort ontstaan. Het verschilt per sector en regio waar de tekorten ontstaan en hoe groot ze zijn. Het kabinet vindt het lerarentekort een groot probleem. Daarom werkt het ministerie van OCW samen met besturen, scholen, lerarenopleidingen, gemeenten en andere instanties aan het tegengaan van het lerarentekort, landelijk en in de regio’s.