Wat is het lerarentekort?

In het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is momenteel sprake van een tekort aan bevoegde leraren. Steeds meer scholen krijgen daar de komende jaren last van. Hoe groot het lerarentekort momenteel precies is, weten we niet. Het kan namelijk iedere dag anders zijn.

Ramingen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoekt wel of er in de toekomst tekorten verwacht worden. Dat worden ramingen genoemd. Ramingen staan niet gelijk aan het aantal vacatures. De ramingen gaan over het aantal voltijdbanen (fte) dat niet kan worden ingevuld. Vacatures gaan niet altijd over voltijdbanen, maar ook over deeltijdbanen. Bovendien kan een deel van de vacatures (op korte termijn) worden ingevuld.

Hoewel overal in Nederland de effecten van het lerarentekort voelbaar zijn, zijn de verschillen per sector en per regio groot. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over het lerarentekort in het primair onderwijs en het lerarentekort in het voortgezet onderwijs.

Leraar worden

Interesse in een baan voor de klas? Zowel voor voltijdstudenten, deeltijdstudenten als zij-instromers zijn er tal van mogelijkheden. Bekijk uw opties door de 41 vragen en antwoorden over werken in het onderwijs te lezen of de checklist word leraar in te vullen.