Welke subsidies zijn er beschikbaar?

Om het lerarentekort tegen te gaan, is een aantal subsidies beschikbaar voor schoolbesturen en geïnteresseerden in een baan voor de klas.

Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort

Schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort. De aanvraagtermijn liep tot 31 augustus 2019. Hoe de subsidieregeling in 2020 wordt ingericht, is nog niet bekend. Met de subsidie kunnen schoolbesturen met collega-besturen, lerarenopleidingen en andere partners in de regio een plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren om het lerarentekort aan te pakken. Per regio is maximaal 250.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs en 250.000 euro voor het voortgezet onderwijs. Als ook het mbo meedoet, kan er 75.000 euro extra worden aangevraagd. De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) krijgen elk een miljoen euro. 

Op de pagina Regio's vindt u een overzicht van de regio’s die samenwerken met behulp van de subsidie. Meer informatie over de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is te vinden op de website van DUS-i, de uitvoeringsorganisatie voor onderwijssubsidies van het Rijk.

Subsidie zij-instroom

Zij-instromers zijn mensen die vanuit een andere sector voor de klas willen. Het zij-instroomtraject stelt hen in staat om binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid te halen. Scholen die een zij-instromer willen aanstellen, kunnen hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kosten voor extra begeleiding. Er is maximaal 20.000 euro per zij-instromer beschikbaar. Meer informatie over de regeling voor zij-instromers vindt u op de website van DUO.

Subsidie herintreders

Een herintreder heeft al een onderwijsbevoegdheid, is uit het onderwijs gegaan en wil nu terug voor de klas. Voor hen is het bij een terugkeer vaak van belang om goed ondersteund en begeleid te worden op school. De subsidie herintreders is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding. U kunt tot 1 november 2020 aanspraak maken op deze regeling.

Subsidie onderwijsassistenten

Onderwijsassistenten die hun onderwijsbevoegdheid willen halen om als zelfstandig leraar aan de slag te kunnen, kunnen aanspraak maken op een bijdrage in bijvoorbeeld studiekosten. Scholen kunnen de subsidie onderwijsassistenten aanvragen. In 2019 en 2020 is voor elk kalenderjaar in totaal een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar. Het bedrag van maximaal € 20.000 wordt in een keer uitbetaald. Bij verkorte opleidingen wordt dit naar rato verlaagd.