Onderwijsregio's

Regionaal samenwerken en afspraken maken is van belang om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele onderwijsarbeidsmarkt. Met de vorming van onderwijsregio’s kan met meer impact en effectiever gewerkt worden richting het oplossen van het leraren- en personeelstekort. Schoolbesturen met hun scholen, lerarenopleidingen, leraren en mensen uit het vak zelf kunnen dit niet alleen. We hebben elkaar nodig op alle niveaus. De beweging die ingezet wordt door de vorming van onderwijsregio’s staat niet op zichzelf.

Het rapport van Merel van Vroonhoven, het onderwijsakkoord van april 2022, de Tweede Kamerbrief van juni 2022, het advies ‘Kinderen eerst’ – Van de Bunt (Asscher) en de gevoerde gesprekken met alle partners in het onderwijsveld vormen hiervoor de basis. Hierop volgend is in maart 2023 een uitvraag gedaan. Maar liefst 27 voorloper onderwijsregio’s doen mee aan de regiovorming vanuit een lerende aanpak. Vanuit samenwerking in de regio zetten zij de beweging in. Samenwerkingen met studenten, scholen en hun professionals, besturen, lerarenopleidingen, gemeenten, arbeidsmarktregio’s en andere maatschappelijke partners.

Wat zijn voorloper onderwijsregio's?

In de voorloper onderwijsregio's wordt verder gebouwd op bestaande samenwerkingsverbanden én er ontstaan nieuwe samenwerkingen. Krachten worden gebundeld en de versnippering wordt aangepakt. We zetten in op uitbreiding en werken aan initiatieven. Belangrijk is dat werkwijzen, aanpakken en acties resultaat hebben. Er worden daarom toetsbare (resultaat)afspraken gemaakt over de regionale aanpak van het personeelstekort. De regio werkt zo effectiever samen aan een aantrekkelijk beroep en het opleiden en begeleiden van (startend) onderwijspersoneel. Hiermee beogen we samen het personeelstekort te verminderen en voorkomen we dat scholen en instellingen elkaar beconcurreren om schaars personeel. We zorgen er bovendien voor dat de kwaliteit van het onderwijs en het personeel op een hoog niveau is. De voorloper onderwijsregio's wisselen daarnaast kennis en creatieve oplossingen uit met andere arbeidsmarktregio’s en andere sectoren. Met de voorloper onderwijsregio's wordt overlegd hoe financiering precies kan worden gekoppeld aan afspraken en hoe regionaal maatwerk geleverd kan worden (regionale arrangementen).

De voorloper onderwijsregio's een stevige klus te wachten. Het starten als onderwijsregio betekent dat bestaande partnerschappen met elkaar, met de regionale aanpak personeelstekort en met samen opleiden verbonden worden. Dat er een andere manier van samenwerken kan ontstaan, dat uitvoeringskracht gebundeld wordt en dat de inzet van mensen en middelen anders kan worden ingericht.

 • Wat maakt nu dat een onderwijsregio goed werkt?
 • En aan welke vereisten moet dit voldoen?
 • Wat zijn succesvolle werkwijzen en aanpakken? Wat werkt niet? 
 • Hoe moeten we de inzichten vertalen naar de toekomst?
 • Welke wijze van financiering past hier het beste bij?

De antwoorden op deze vragen gaan de voorloper onderwijsregio's aankomende tijd ontdekken.

Wie zijn de voorloper onderwijsregio's?

Noord-Nederland:

 • Noorderwijzer (Drenthe+) (vo/mbo)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (po)
 • Groningen Friesland, Drenthe (mbo)
 • Friesland, Noordoostpolder en Urk (vo/mbo)

Oost-Nederland:

 • Twente, Achterhoek, Oost-Salland (vo/mbo)
 • Achterhoek west (vo/mbo)
 • Regio Zwolle en omgeving (po/vo/mbo)

Midden-Nederland:

 • Midden-Nederland (po/vo/mbo)
 • Utrecht Stad (po/vo/mbo)
 • Almere (po/vo/mbo)

West-Nederland:

 • Amsterdam (po/vo/mbo)
 • Groot-Amsterdam & Zuid-Kennemerland (vo /mbo)
 • Noord-Holland Noord (vo/mbo)
 • Onderwijsregio Groene Hart (po/vo)
 • Den Haag en omstreken (po/vo/mbo)
 • Zeeland (po/vo/mbo)
 • Rotterdam (po)
 • Rijnmond (vo/mbo)
 • Zuid-Hollandse eilanden (po)
 • Rotterdam (vo/mbo)

Zuid-Nederland:

 • Brabant-Midden (po)
 • Brabant-Oost (vo/mbo)
 • Noord-Limburg (po)

Landelijk:

 • Landelijk groen onderwijs (vo/ mbo)
 • Landelijk, christelijk-reformatorisch onderwijs (po, vo, mbo)
 • Scope (christelijk po)
 • PLG+ (christelijk po)

Heeft u vragen over de onderwijsregio's? Neem dan contact op met de Realisatie-Eenheid via realisatieeenheid@minocw.nl