Onderwijsregio's

Schoolbesturen, lerarenopleidingen, schoolleiders, leraren en ondersteunend onderwijspersoneel kunnen het onderwijstekort niet in hun eentje oplossen. We hebben elkaar nodig op alle niveaus. Daarom is het belangrijk om op regionaal niveau samen te werken en afspraken te maken. Om goed te doorgronden hoe de problematiek in het onderwijs er per regio uitziet en wat hiervoor de oplossingen zijn. 

Dit idee staat niet op zichzelf. Het is gebaseerd op het rapport van Merel van Vroonhoven, het onderwijsakkoord van april 2022, de Tweede Kamerbrief van juni 2022, het advies ‘Kinderen eerst’ – Van de Bunt (Asscher) en gesprekken met partners in het onderwijsveld. In maart 2023 vroeg het ministerie van OCW wie er voorloper onderwijsregio wilde worden. Maar liefst 27 voorloper onderwijsregio’s meldden zich aan. Zij zetten nu de beweging in gang, door samen te werken en van elkaar te leren. Ze werken samen met studenten, scholen en hun professionals, besturen, lerarenopleidingen, gemeenten, arbeidsmarktregio’s en andere maatschappelijke partners.

Wat zijn voorloper onderwijsregio's?

De voorloper onderwijsregio's bouwen bestaande samenwerkingen verder uit en nieuwe samenwerkingen op. Ze weten wat er in hun regio speelt, hoe de problematiek eruit ziet en krijgen ruimte om op een creatieve manier aan oplossingen te werken. 

Belangrijk is dat wat ze doen ook echt resultaat oplevert. Daarom maken ze meetbare afspraken over hoe ze het personeelstekort binnen hun regio aanpakken.

De regio werkt  samen aan een aantrekkelijk beroep en het opleiden en begeleiden van (startend) onderwijspersoneel. Het doel is om samen het personeelstekort te verminderen en te voorkomen dat scholen en instellingen met elkaar concurreren. 

De voorloper onderwijsregio's delen ook kennis en creatieve oplossingen met andere arbeidsmarktregio’s en sectoren. Met de voorloper onderwijsregio's overleggen we over het koppelen van financiering aan afspraken en het leveren van regionaal maatwerk.

Wie zijn de voorloper onderwijsregio's?

Noord-Nederland:

 • Noorderwijzer (Drenthe+) (vo/mbo)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (po)
 • Groningen Friesland, Drenthe (mbo)
 • Friesland, Noordoostpolder en Urk (vo/mbo)

Oost-Nederland:

 • Twente, Achterhoek, Oost-Salland (vo/mbo)
 • Achterhoek Veluwezoom (vo/mbo)
 • Regio Zwolle en omgeving (po/vo/mbo)

Midden-Nederland:

 • Midden-Nederland (po/vo/mbo)
 • Utrecht Stad (po/vo/mbo)
 • Almere (po/vo/mbo)

West-Nederland:

 • Amsterdam (po/vo/mbo)
 • Groot-Amsterdam & Zuid-Kennemerland (vo /mbo)
 • Noord-Holland Noord (vo/mbo)
 • Onderwijsregio Groene Hart (po/vo)
 • Haaglanden (po/vo/mbo)
 • Zeeuwse Onderwijsregio (po/vo/mbo)
 • Rotterdam (po)
 • Rijnmond (vo/mbo)
 • Zuid-Hollandse eilanden & Albrandswaard (po)
 • Rotterdam (vo/mbo)

Zuid-Nederland:

 • Midden-Brabant (po)
 • Brabant-Oost (vo)
 • Noord-Limburg (po)

Landelijk:

 • Landelijk groen onderwijs (vo/ mbo)
 • Landelijk, christelijk-reformatorisch onderwijs (po, vo, mbo)
 • Scope (christelijk po)
 • PLG+ (christelijk po)

Heb je vragen over de onderwijsregio's? Neem dan contact op met de Realisatie-Eenheid via realisatieeenheid@minocw.nl