Terugdringen lerarentekort in mbo techniekonderwijs door ROC’s

10 mbo-instellingen werken sinds 2016 samen in Kennispact MBO Brabant. Het doel van dit kennispact is het versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het mbo ten behoeve van de Brabantse economie. Naast curriculumvernieuwing, leven lang leren en educatie is een programmalijn gericht op de human capital agenda. Belangrijk thema daarbij is het ontstane lerarentekort, het meest prangend in de technieksector.

De aanpak van het kennispact bestaat uit het 

  • Inventariseren van de werkelijke presoneelsbehoefte.
  • Voeren van gesprekken met werkgevers in de verschillende techniekbranches.
  • Creëren van ‘buzz’ in de regio door publiciteit langs meerdere kanalen.
  • Formuleren van routes naar docentschap.
  • Organiseren van bijeenkomsten met potentiele kandidaten.
  • Bieden van verkenningsmogelijkheden.
  • Ontwerpen van een toolkit met rechtspositionele ‘oplossingen’ en antwoorden.

Lees meer over dit initiatief van Kennispact MBO Brabant

Lees meer over Kennispact MBO Brabant