Specifieke programma’s voor latereloopbaanleraren

Het onderwijs in Amsterdam en omgeving kan niet zonder zij-instromers. Vijf schoolbesturen werken daarom nauw samen met de Ipabo om specifieke programma’s te ontwikkelen voor deze latereloopbaanleraren.

Voor deze pilot namen ze het zij-instroomtraject onder de loep en richtten het opnieuw in. Belangrijke uitgangspunten waren een gedegen voorselectie en een goede voorbereiding voor de potentiële latereloopbaanleerkracht. Deze mensen krijgen begeleiding van het Schoolbureau, waar de besturen nauw mee samenwerkten. Ook kwam er een begeleidings- en beoordelingslijn om het uitvalpercentage te beperken.

Lees meer over innovaties in het primair onderwijs