RAP-regio’s presenteren nieuwe plannen van aanpak in po, vo en mbo

In het primair onderwijs hebben 44 RAP-regio’s hun plannen bekendgemaakt en opgenomen in plannen van aanpak. In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gaat het om 29 plannen van aanpak. In de plannen van de RAP-regio’s staat onder andere op welke thema’s zij zich richten, welke schoolbesturen deelnemen en welke activiteiten zij willen ondernemen.

Door middel van samenwerken in de regio willen de RAP-regio’s onder andere het lerarentekort terugdringen. Voor deze gezamenlijke aanpak formuleert iedere regio, zowel in het po als vo met mbo, een plan van aanpak.

Plannen van aanpak in het primair onderwijs

Ten opzichte van vorig jaar zijn sommige RAP-regio’s anders ingedeeld. Op iedere pagina van een RAP-regio is bijgehouden om welke steden en dorpen het gaat en welke schoolbesturen en lerarenopleidingen deelnemen aan de plannen.

Plannen van aanpak in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

Ook in het vo en mbo zijn sommige RAP-regio’s anders ingericht. Ook hier is op iedere pagina bijgehouden om welke steden en dorpen het gaat en welke schoolbesturen en lerarenopleidingen deelnemen aan de plannen. Bij iedere RAP-regio is ook het plan van aanpak te downloaden, waarin onder andere staat welke activiteiten er georganiseerd worden.