Onderwijsregio's in oprichting

Een onderwijsregio in oprichting sorteert als regio voor op de toekomstige (gunstige) ontwikkelingen rond de inrichting van de onderwijsregio’s. Als ‘onderwijsregio in oprichting’ werken schoolbesturen (met hun scholen, lerarenopleidingen, vak- en beroepsorganisaties en gemeenten) nauw samen. 

Wat houdt een onderwijsregio in oprichting in?

De onderwijsregio's in oprichting maken in het najaar van 2024 al gebruik van een landelijk dekkend netwerk en voordelen. Zo kan de regio gebruikmaken van, een regionale arbeidsmarktinfrastructuur en landelijke kennis, middelen en ondersteuning.  Inmiddels is al een groep van 27 onderwijsregio’s aan de slag, ‘de voorlopers’. Deze voorlopers zijn nu aan de slag met de lerende aanpak (leren voor Nederland, leren met elkaar en leren in de regio). Zij vervullen een voortrekkersrol binnen de lerende aanpak, leveren een bijdrage aan het monitoringsonderzoek en delen hun ervaringen in landelijke en regionale kennissessies. De onderwijsregio's in oprichting sluiten aan bij de kennissessies van de voorloper onderwijsregio's

Wie zijn de onderwijsregio's in oprichting?

Noord-Nederland:

  • Groningen (vo/vso)

West-Nederland:

  • Leraar worden in Leiden, Duin- en Bollenstreek (vo/mbo)