Voorloper onderwijsregio's

Er zijn 27 voorloper onderwijsregio's waar samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep de beweging maken het ontwikkelen van een onderwijsregio. De voorloper onderwijsregio's zijn vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor po, vo of mbo. Hierin nemen partijen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. Door samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren kunnen ze beter inspelen op de personeelstekorten.  

Wie zijn de voorloper onderwijsregio's?

Noord-Nederland:

 • Noorderwijzer (Drenthe+) (vo/mbo)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (po)
 • Groningen Friesland, Drenthe (mbo)
 • Friesland, Noordoostpolder en Urk (vo/mbo)

Oost-Nederland:

 • Twente, Achterhoek, Oost-Salland (vo/mbo)
 • Achterhoek west (vo/mbo)
 • Regio Zwolle en omgeving (po/vo/mbo)

Midden-Nederland:

 • Midden-Nederland (po/vo/mbo)
 • Utrecht Stad (po/vo/mbo)
 • Almere (po/vo/mbo)

West-Nederland:

 • Amsterdam (po/vo/mbo)
 • Groot-Amsterdam & Zuid-Kennemerland (vo /mbo)
 • Noord-Holland Noord (vo/mbo)
 • Onderwijsregio Groene Hart (po/vo)
 • Den Haag en omstreken (po/vo/mbo)
 • Zeeland (po/vo/mbo)
 • Rotterdam (po)
 • Rijnmond (vo/mbo)
 • Zuid-Hollandse eilanden (po)
 • Rotterdam (vo/mbo)

Zuid-Nederland:

 • Brabant-Midden (po)
 • Brabant-Oost (vo/mbo)
 • Noord-Limburg (po)

Landelijk:

 • Landelijk groen onderwijs (vo/ mbo)
 • Landelijk, christelijk-reformatorisch onderwijs (po, vo, mbo)
 • Scope (christelijk po)
 • PLG+ (christelijk po)