Privacy

We leven in tijden dat er steeds meer data beschikbaar komt over en van personen. Dat kan op gespannen voet komen te staan met hun recht op privacy. Daarom zijn de regels rond privacy aangescherpt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Het ministerie van OCW moet bij het verwerken van uw gegevens voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (sinds 25 mei 2018). 

Algemene verordening gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de rechten van burgers op hun privacy. En organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 aan kunnen tonen dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens. Als dat niet het geval is kunnen strenge boetes worden opgelegd.

Arbeidsmarktplatform PO en Voion

Op deze website wordt u regelmatig doorverwezen naar de websites van Arbeidsmarktplatform PO en Voion. Ook het Arbeidsmarktplatform PO en Voion verwerkt gegevens van u om diensten voor u uit te kunnen voeren. Wilt u weten hoe uw gegevens door deze arbeidsmarktfondsen worden gebruikt? Lees de privacystatements: